Magyar Katolikus Lexikon > M > Mezősi


Mezősi (1933-ig Metzner) Károly (Földeák, Csanád vm., 1907. jan. 15.-Kiskunfélegyháza, 1971. júl. 4.): tanítóképzői tanár, múzeumigazgató. - A szegedi egy. Szt Imre Koll. tagjaként 1928: m-tört. szakos tanári és bölcs. dri okl-et szerzett. 1928/29: és 1941 őszén a bécsi Coll. Hung., 1935 őszén a bécsi M. Tört. Kutató Int. áll. ösztöndíjasa, s közben 2 é. belföldi ösztöndíjas. 1930-48: a kiskunfélegyházi tanítóképző tanára. 1945: a szegedi egy. „Az Alföld tört. az újkorban” mtanárává képesítette. 1950: a kiskunfélegyházi gimn., 1952: uo. a Kiskun Múz., 1963-1968. IX. 1: nyugdíjazásáig a Pest m. múz-ok ig-ja. Az Alföld településtört. a török kiűzése után, Petőfi és családja és Móra Ferenc kiskunfélegyházi élete és irod. munkássága foglalkoztatta. - 1941: a SZIA II. o. tagjának ajánlották. - M: Félegyházi krónika 1743-1935. Kiskunfélegyháza, 1935. - Egyetemes tört. a líceum és leánylíceum 1. o-a számára. 1-2. köt. Miskolczy Istvánnal. Bp., 1939. - Uaz a 2. o. sz. 2. köt. A nagy fr. forr-tól napjainkig. Miskolczy Istvánnal. Uo., 1939. - A váci egyhm. a török hódoltság idején. Kiskunfélegyháza, 1939. - A m. nemz. történelme. A líceum és leánylíceum 3. o-a sz. 1. köt. Uo., 1940. - Uaz a 4. o. sz. 2. köt. Uo., 1941. - Alkotmánytan a tanító- és tanítónőképző int. 5. o-a sz. Uo., 1942. - A fegyverjog (jus armorum) megváltása a töröktől visszafoglalt ter-eken. Uo., 1942. (Klny. Századok) - Bihar vm. a török uralom megszűnése idejében (1692). Uo., 1943. (Településtört. tanulm-ok 1.) - A Kiskunfélegyházi Áll. Tanítóképző Int. 75 é. tört. Uo., 1947. - Petőfi vitatott szülőhelye. Bp., 1959. (Klny. ItK) - Petőfi családja a Kiskunságban. Uo., 1961. (Irod. tört. füz. 33.) - Petőfi és családja Dömsödön. Uo., 1965. (Pest m. múz. füz. 1.) - Pest m. múzeumai. Uo., 1966. (Uaz 2.) - Közelebb Petőfihez. Tanulm-ok. Uo., 1972. - Móra Ferenc szülőháza. Kiskunfélegyháza, 1972. (Kiskunfélegyházi honismereti füz. 1.) - Móra Ferenc ifjúkori versei. Szerk. Péter László. Bev. és a Móra Ferenc félegyházi élete c. részt írta (uaz ezen a kötetcímen is!) Uo., 1976. T.E.

SZIA tagajánl. 1941:13. - MIL II:226. - Szegedi egy. alm. 1971:90. Arck. - ItK 1971:4. sz. - MÉL III:524.