🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Metód
következő 🡲

Metód, Szt, Mihály (Tesszalonika, Bizánc, 815 k.-vsz. Velehrad, 885. ápr. 6.): a szlávok térítő püspöke. - Nemes gör. család, a hivatalnok Leó gyermeke, Szt Cirill bátyja. Fiatalon egy szlávok lakta ter. elöljárója, majd a kis-ázsiai Olümposz ktorába vonult, s a tud-nak élt. 860: öccsével Krimiába, a kazárok (→kabarok) közé ment misszióba, hazatérve a Polükhronion ktor elöljárója. - Korabeli hiteles tört. forrás (A bajorok és a karantánok megtérése) szerint Alsó-Pannónia ker-nyé tételét a szlávok apostolainak, a konstantinápolyi testvéreknek, Cirillnek és ~nak tulajdonítja. 863: Kocel morva fejed. (ur. 861-76) udvarának vendégei voltak, s 40 hónapig szláv nyelven terjesztették a kerséget Blatngradban (ma: Zalavár). 1 é. alatt 50 szerz-t tanítottak meg a szláv lit-ra és abc-re. Az eretnekség vádjának tisztázására ~ Cirillel Rómába ment, magukkal vitték I. Szt Kelemen vt. p. ereklyéit. II. Adorján p. (ur. 867-872) engedélyezte a szláv lit-t és a ford-ok terjesztését. ~ p. legátusként visszatért Pannóniába (Ciril Rómában meghalt), 870: a →sirmiumi püspökség (mely a 6. sz. óta betöltetlen volt) pp-e lett. A salzburgi pp. ösztönzésére egy bajor zsin. elfogatta, elítélte, két és fél évig Ellwangen ktor börtönében tartotta. VIII. János p. közbelépésére 873: kiszabadult, s mint érs. Moraviában élt. 880: Rómában meglátogatta a p-t, 882-84: Bizáncban élt, majd visszatért Moraviába. Szláv nyelvre ford. a Szentírás nagy részét, megalkotta a szláv nyelvű liturgiát. Egy verse m-ul: Horváth Béla ford. (Vigília, 1938:5. sz.). - Nem tekinthető lezártnak a vita, hogy valójában hol éltek a morvák, s ~ hol működött közöttük: a Kárpát-medencében É-on v. D-en? A legelterjedtebb vélekedés szerint É-on keresendők Magna Moravia nyomai. Nyitra környékén, a 9. sz: több település létezett, de nem bizonyított, hogy Magna Moravia központja itt lett volna. Létezik föltevés, mely alapján az ősi Sirmium adott volna otthont a szláv nyelvű, lat. rítusú püspökségnek. Legújabban Marosvárt is tartják Metód székvárosának s a morva államalakulat közp-jának, bármiféle régészeti adat nélkül, az írott forrásokat bőségesen kiegészítve alaptalan föltevésekkel. - Ikgr. Kezdetben csak együtt ábrázolták őket (Róma, S. Clemente, altp., 11. sz. freskó), K-i pp-ként palliummal; pásztorbottal, kv-vel v. tp-modellel. A bolgár ikonfest-ben 1614 óta láthatók. - Ü: 1880: júl. 5., 1897: majd 1969: febr. 14. - II. János Pál p. 1980. XII. 31: Ecclesiae virtutis ap. levelében Eu. társ-védősztjévé nyilvánította a testvérpárt. - Attrib-a: pásztorbot, kv. tp-modell, olykor a cirill abc. **

Kniezsa István: A szláv ap-ok és a tótok. Bp., 1942. - Századok 1944:263. (Kniezsa István: Cirill és ~ működésének kérdése a Nyitra-vidéken) - Sancti Cirillus et Methodus. Praha, 1963. - H. Tóth Imre: Konstantin Cirill és ~ élete és működése. Bp., 1981. (bolgárul: Szófia, 1981) - Sachs 1980:232. - VIL VIII:342. - SzÉ 1984:97. - Kirschbaum VI:23.