🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Merényi
következő 🡲

Merényi Engelbert Gyula, OCist (Siófok, Somogy vm., 1913. ápr. 13.-Bp., 1977. jan. 18.): gimnáziumi tanár, cserkészvezető. - 1931. VIII. 29: lépett a r-be, 1938. VI. 23: szerz. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. és tört-földr. szakos tanári okl-et szerzett. 1938: Bpen gyakorló tanár. 1939: Nagyesztergáron lelkész. 1940: Pécsett gimn. tanár és házgondnok, 1945: a budai Szt Imre Gimn. tanára. 1948: a budai Szt Imre pléb. kp-ja. 1951-61: polg. foglalkozású. - 1961. III. 3: letartóztatták. A Havass Géza és társai elleni perben 3 havi vizsgálati fogság után a főtárgyaláson bűnösnek vallotta magát. A koholt vádak szerint tagja volt a Keresztény Front papjai elnevezésű szervezetnek. Ezért VI. 14: a M. Népközt. megdöntésére való szervezkedés miatt 4 év 6 hónapos börtönbüntetésre ítélték, melyből 1 év 10 hónapot 1961. V-1963. III: letöltött. 1966: az óbudai főpléb. irodavez-je, 1976: nyugalomba vonult. Bo.J.-Fe.Má.-88

Jámbor 1942:258. (s.v. M. Engelbert) - Schem. Cist 1942:260. (139.) - Népszabadság 1961. VI. 20. - Havasy 1990:418. - Hetényi Varga 1999:293. - Diós 1999:140. (1007., s.v. M. E. Jenő)

Merényi Ferenc (*Topolya, Bács-Bodrog vm., 1901. nov. 26.): hittanár. - 1925: pappá szent., Püspökbogádon, 1926: Mohácson kp., 1932: a gimn. vallástanára, 1934: az AC egyhm. titkára, 1939: az Erzsébet Tudegy-en drált. - M: Domsics Mátyás egyházlátogatása (canonica visitatio) Baranyában 1729-ben. Pécs, 1939. Dissz. 88

Schem. Qu. 1943:193. - Cat. Qu. 1948:31.

Merényi Lajos (Esztergom, Esztergom vm., 1854. aug. 25.-Kismarton, 1919. jan. 14.): főlevéltárnok. - A gimn-ot Esztergomban, az egy-et Bécsben és Bpen végezte. 1877: tanári okl-et szerzett s a gyakorló gimn. tanára lett volna, de 1878: a boszniai bevonulást megelőző mozgósítás miatt állását nem foglalhatta el. 1879: Kistapolcsányban Keglevich István gr. családjánál nev., V. 29: bölcs. dri okl-et szerzett, IX: Esterházy Miklós hg. kismartoni főlevtárában másodlevtárnok, utóbb a hg. hitbizományi kvtár és a fraknói kincstár őre is. Az 1880-as években Horváth Boldizsár titkára. 1889-90: róm. levtárakban gyűjtött anyagot a vatikáni m. oklevéltár szám. 1900 k. hg. hitbizományi kv- és főlevtárnok. A SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA II. o. alapító tagja. - A Mosonmegyei Lpk. munk. - M: Niccolo Macchiavelli élete és tanai. Tört. tanulm. (Dri dissz.) Magyaróvár, 1878. - Mo. legújabb tört. Korn nyomán. Uo., 1878. - Hg. Esterházy Pál nádor 1635-1713. Bubics Zsigmond közrem. Bp., 1895. (M. tört. életr-ok 9.). T.E.

Zelliger 1888:129. - Pallas XVIII:284. - Szinnyei VIII:1108. - MÉL II:191. - Gulyás XVIII:827.

Merényi Vince László, OFMConv (Sály, Borsod vm., 1907. dec. 19.-): házfőnök, plébános. - Miskolcon éretts. 1927. X. 29: Assisiben lépett a r-be. A teol-t itt és Egerben végezte, ahol 1934. VI. 17: pappá szent. Miskolcon a fiúnev. int. pref-a, majd Szegeden házfőn. és plnos. Közben középisk. hittanári okl-et és egyhjogi drátust szerzett. - Szegeden 1938. IX-: a Szeged-Felsővárosi R.K. Plébánia Híradója fel. szerk-je és fel. kiadója, 1940. IX. 10-1944. VIII. 10: fel. szerk-je. 1942: a Boldog Margit c. lapok alapítója és szerk-je, melyekbe cikkeket írt. 88

Schem. OFMConv 1942:48. - Pilinyi 1943:255. (s.v. Merényi Vince dr.) - Tóth 1948:130. (s.v. uaz) - Schem. S. Elisabeth 1950:33. - Monay 1953:76.


Merényi (Mondics) Aranka M. Natália SZINT (Szatmárnémeti, Szatmár vm., 1884. szept. 25.–Vác, 1970. jún. 30.): szerzetesnő. – Szatmárnémetiben tanítónőképzőt végzett. 1900. VII. 26: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1905. VII. 16: uitt tette. Esztergomban, majd Kapuváron népisk. tanítónő. 1935: a szegedi sebészeti klinikán főnöknő. –1950 u. a váci szoc. otthonban élt. r.k.