🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Merániai
következő 🡲

Merániai Berthold (1181 k.-Aquileia, Isztria, 1251. máj. 23.): érsek. - Gertrúd kirné öccse. Egész fiatalon 1206. VI. 7: bambergi prép., II. András kir. révén 1206-12: vál., 1213-19: tényl. kalocsai érs., egyidejűleg 1209-12: szlavóniai bán, II. Andrástól 1209: megkapta Pozsega várát azzal a kikötéssel, hogy a Szlavóniában terjedő bogumil eretnekséget irtsa ki (→bogumilok). 1212-13: erdélyi vajda, 1212-19: bácsi és bodrogi ispán. Amikor III. Ince kifogásolta képzetlenségét, Vicenzába ment tanulni, de a p. 1209: visszarendelte Kalocsára. Nem tanult meg m-ul, az esztergomi érs. előjogait a kalocsai érs-ével kívánta megosztani, pl. a királykoronázásban. A békesség érdekében kötött egyezséget a kápt. tiltakozására III. Ince p. 1211: mint kárhozatos dolgot elítélte. 1213: a kir. távollétében Gertrúddal együtt az orsz. kormányzója. Nővére meggyilkolása után a kir. kincstárának jelentős részével külf-re szökött, 1215: visszatért és kibékült a kir-lyal. 1217: az aquileiai kápt. pátr-vá választotta, 1218. III. 27: a p. megerősítette. ~ elhagyta Mo-ot, de 1242: Frigyes cs-ral tárgyalt IV. Bélának a tatárok ellen nyújtandó megsegítéséről, 1243: a p. utasítására keresztes háborút hirdetett a tatárok ellen. Aquileiában nyugszik. - Utóda Kalocsán 1219: Csák Ugrin, Aquileiában 1251. XI. 29: Gregorius de Montelongo. 88

Török 1859:30. - Mendlik 1864:78. (1205-14: kalocsai érs.) - Gams 1873:371. (s.v. Bertholdus; 1206-1218. III. 27: kalocsai érs.), 774. (1218. III. 24-†1251. V. 23: aquileiai pátr.) - Fraknói 1895:35. - Eubel I:99, 197. - Pallas III:179. - Margalits 1900:29. - Winkler 1929:21. - Veress 1941:643. - Schem. Col. 1942:15. (21.) - MÉL I:198. (s.v. Bertold)

Merániai János (†1223. nov.): érsek. - A MA-ban 1198: vál., 1199-1201: tényl. csanádi mpp. A VII. Gergely-féle megújulás szellemében ellenőrizte a diákonusok és a papok cölibátusát. A p. megbízásából kivizsgálta Kalán pécsi pp. és a földvári apát peres ügyét, s lefolytatott egy pert, melyet a váradi kápt. indított a pp-e ellen. Dénesmonostoron a Becse-Gergelyi nemzetség birtokán ágostonos ktort alapított. 1202-1205. VIII. 1: kalocsai érs. Megválasztása ellen a pécsi, váci, veszprémi és nyitrai pp. tiltakozott. ~ Boszniában a →bogumilok térítésén fáradozott. 1204. VIII. 26: megkoronázta a gyermek Lászlót, Imre kir. fiát, 1205. V. 29: Andrást. X. 6-1223. XI. k.: esztergomi érs. 1211: az esztergomi érsségre hátrányos egyezménnyel akarta lezárni a koronázás körüli vitát →Merániai Berthold kalocsai érs-kel, de a p. nem hagyta jóvá. 1215. XI. előtt Kálmán hg-et Halics kir-ává kente föl. II. András keresztes hadjárata idején 1217: többedmagával az orsz. kormányzója volt. A Gertrúd kirné elleni összeesküvésről tett kétértelmű kijelentése iskolai példa volt, szerzője nem ~. A kirné ellen lázadók az ellenszegülő ~t megfosztották jövedelmétől és száműzték az országból, s csak 1218 végén tért vissza. Szembeszállt II. András újításaival. - Utóda Csanádon 1202: Dezső, Kalocsán 1206: Berthold, Esztergomban széke 1223-24: üres, 1224: Tamás. 88

Török 1859:30. - Mendlik 1864:28. (18.) (1205-23: esztergomi érs.), 78. (1203-05: kalocsai érs.), 94. (1199-1203: csanádi pp.) - Gams 1873:370. (1199-1203: csanádi pp.), 371. (1202-05: kalocsai érs.), 380. (s.v. Joannes de Merania; 1205-†1223: esztergomi érs.) - Nogáll László: I. János esztergomi érs. 1205-1223. Esztergom, 1892. (Klny. M. Sion) - Pauler II:648. - Eubel I:179. (1199, 1203: csanádi pp.), 197. (1202, 1205: kalocsai érs.), 464. (s.v. Joannes de Merania; 1205. X. 6: esztergomi érs.) - Schem. Strig. 1918:XXIII. (19.) (utóda 1224: Jakab vál. nyitrai pp.); 1982:36. (20.) - Schem. Col. 1940:15. (20.) - Juhász I:123. - Schem. Csan. 1980:16. (11.)