Magyar Katolikus Lexikon > M > Menyhárt


Menyhárt Ágoston, Szt Annáról nev., Piar (Nagyszölgyén, Esztergom vm., 1807. okt. 9.-Nagykároly, 1870. márc. 25.): tanítóképzői tanár. - 1822. X. 8: Privigyén lépett a r-be, 1825: Temesvárt a nyelvtan tanára, 1826-27: Vácott fil-t, 1828: Nyitrán, 1829: Szentgyörgyön (Pozsony vm.) teol-t tanult, 1828. VIII. 27: szerz. fog-at tett, 1829. X. 18: pappá szent. 1829. XI-1841: Szegeden a tanoncisk. ig-tanára. 1842-43: Vácott, 1844: Budán, 1844. X-1856: a Szegedi Kir. Kat. Tanítóképző Int. vallástani tárgyak, számtan, fiz. és a termrajz tanára. 1856: az önkényuralom hatósága a szegedi képzőt Kalocsára akarta áthelyezni úgy, hogy tanszékeire pályázatot hirdetett anélkül, hogy a szegedi tanárok sorsáról gondoskodtak volna, ezért lemondott állásáról. 1858: Nagykárolyban fiz-földr-lat-m-ném-tört., 1860: Veszprémben, 1861: Léván gimn. tanár, ig. 1865: Tatán, 1866: Nagykanizsán, 1867. VI. 17: Tatán ig., 1869: Nagykárolyban tanár és spirituális. - 85 köt. kv-et adományozott a szegedi képző kvtárának. 88

Reizner III:270. - Csillik-Gácser 1994:72. - Koltai 1998:254.

Menyhárt László, SJ (Szarvaskő, Heves és Külső-Szolnok vm., 1849. máj. 30.-Zumbo, Mozambik, 1897. nov. 16.): igazgató, misszionárius. - Az egri ciszt. gimn-ban éretts. Nagyszombatban 1866. VIII. 13: lépett a JT-ba. A teol-t Innsbruckban és St. Benot-ban (Anglia) végezte, 1879: Innsbruckban pappá szent. Utolsó fog-át 1883. VIII. 15: Kalocsán tette. Kalocsán tanár, 1885. IV. 12: rektor, a főgimn. ig-ja. Tanulmányozta a környék flóráját, új növényfajtákat fedezett föl. 1889: afrikai missz-ba kérte magát, XII: Lisszabonon át Afrikába utazott. →Czimmermann Istvánnal 1890. V: érkezett Boromába, ahol megalapította a Claver Szt Péter missz. állomást. - 20 faj viseli a nevét a botanikában. Maláriában halt meg. - Cikkei: Szűz Mária Virágos Kertje (1885), kalocsai Jézus Szt Szívének Hírnöke (1885), M. Állam (1892-96: afrikai levelei). - M: Kalocsa vidékének növénytenyésztése. Bp., 1877. - A Jézus-társasági kalocsai érs. főgimn. értes. az 1884/85-1887/88. isk. évről. (4 db) Közli. Kalocsa, 1885-88. 88

Mathematikai és Termtud. Értes. 1895:458. (Fényi Gy. SJ: ~ meteorol. megfigyelései Boromában) - Cziráky Gyula: A mi apostolaink. Bp., 1897. - Velics 1902. II:60. - Bülow, E. SJ: Hundert Lebensbilder aus der öst-ung. Provinz der Gesellschaft Jesu. Wien, 1902:127. - Szinnyei VIII:1093. - Kalocsai főgimn. értes. 1912/13. (Hauer Ferenc SJ) - Hauer F. SJ.: P. ~ megfigyelései Afrika belsejében. 1890. V. 22-1897. XI. 16. Kalocsa, 1913. - Gulyás XVIII:810. - JTÉ 1940:334. (Szarvaspuszta, Heves vm., de ilyen helynév az 1828. ill. az 1873. helységnévtárban csak Békés, Csongrád, Esztergom, Fejér és Verőce vm-ben van) - Gyenis 1943:207. - Értesítők 9:12582-85.

Menyhárt László, PFM (Várpalota, Veszprém vm., 1912. jún. 13.-): misszionárius iskolatestvér. -1926. XI: lépett a Társulatba. 1930. IX. 8: egyszerű, 1935. IX. 8: ör. fog-at tett. 1927: Athénbe küldték tanulni. 1930: →Kozma Titusszal és Viktorral Hérakléban (Görögo.), 1933: Hei-Shan-Houban (Kína) tanult tovább. 1934. IX: Sanghajban kezdett tanítani. Kozma Titusz közlése

Miklósi 1936:150.