Magyar Katolikus Lexikon > M > Melichár


Melichár Kálmán, 1910-től hernádszurdoki (Kassa, Abaúj vm., 1856. okt. 19.-Bp., 1945. dec. 15.): egyházjogász, államtitkár. - A középisk-t Kremsmünsterben (Felső-Au.), Kassán és Bpen, a jogot a bpi tudegy-en végezte. 1880. V. 15: jogi dr-rá avatták, V. 27: a Honvédelmi Min. fogalmazó gyakornoka, 1881. III. 21: s-fogalmazó, 1884. III. 13: fogalmazó, 1891. X. 31: min. titkár. 1882. XII. 22: az egyhjog egy. mtanára Bpen, s az államtud. államvizsgálati biz. beltagja. 1890: a párizsi nemzetk. kiállítás hadügyi csop. előadója, az orsz. közs. törzskönyvi biz. tagja. 1896: az ezredévi kiállítás hadügyi csop. előadója, a hadtört. csop. biz. tagja. 1899. XII. 14: osztálytanácsos, 1900: c. egy. rk. tanár, 1903: min. tan., 1918: c. államtitkárként nyugdíjazták. A bp-belvárosi r.k. egyhközs. világi alelnöke, Pest vm. tvhat. biz-ának tagja. - - Cikkei: Ludovika Akad. Közl. (1882-83: A m. hadügy tört. fejlődése a mohácsi vészig, 1884: A m. hadügy tört. fejlődése, a mohácsi vésztől a hadsereg fölállításáig 1526-1815), Az 1896. ezredéves kiállítás (Bp., 1897: A véderő szervezete Mo-on, A hadügyi kiáll. tört., A m. kir. honvédség és népfölkelés kiáll-ának ismertetése). - M: A katonai lelkészet az osztrák-m. monarchia közös hadseregében (haditengerészetnél) és a m. kir. honvédségnél. Bp., 1899. - Egyh. szervezet és vallásügyi igazg. Mo-on. Tankv. a közs. közig. tanf. és kézikv. a közs. jegyzők részére. Uo., 1902. - A kath. autonómia Mo-on. Uo., 1907. - Egyh. és véderő. Uo., 1912. (Klny. Kat. Szle) - A dogma és a szertart. jogi szempontból. Uo., 1914. (Klny. Religio) - A házasság a népesedési pol-ban. Uo., 1916. - A p. primátus jogi állására vonatkozó rendszerek. Uo., 1917. - A zsinatok. Uo., 1932. (Szt István kv-ek 98.) 88

Szinnyei VIII:1049. - KL III:302 - Ker. m. közél. alm. II:685. - M. Nemz. 1945. XII. 16. - Gulyás XVIII:783.