Magyar Katolikus Lexikon > M > Medéba


Medéba: moábita város a Jordánon túli vidéken, Hesbontól délre. - Józs 13,16: Ruben örökrészének mondja (vö. Szám 21,30). A Mesa-fölirat szerint a várost és környékét először Omri foglalta el Izr. számára; →Mesa fölszabadította és megerősítette (Iz 15,2). Később a nabateusok kezére került és ellenségessé vált (1Mak 9,36). I. Johannesz Hürkánosz elfoglalta, II. Hürkánosz azonban föladta. Ma Madaba, Hesbontól 8 km-re D-re. Palesztina helyrajza szempontjából roppant jelentősek annak az eredetileg kb. 22 x 7 m nagyságú mozaiktérképnek a töredékei, amelyeket egy régi bizánci tp. padlózatán fedeztek föl (1896). A térkép talán a Kr. u. 6. sz-ból való (J. T. Milik a Kr. u. 7. sz-ból, tehát nem sokkal a perzsák betörése előtti időből eredezteti). Szalamaniosz isk-jából került ki, és a Tabula Peutingeriana 9. szelete v. Castorius világtérképe mellett Palesztina legrégibb térképének számít (mértéke 1:1600). Eredeti formájában Szíriát, a Sinai-fszg-et és Alsó-Egyiptomot is felölelte. Az ásatás során jelentős darabjai helyrehozhatatlanul megsérültek. Megmaradt részét (kb. 15 x 6 m) H. Donner vezetésével gondosan rögzítették és védőréteggel vonták be. **

BL:1181.