🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Matunák
következő 🡲

Matunák Mihály (Nagysurány, Nyitra vm., 1866. júl. 17.-Körmöcbánya, 1932. dec. 5.): plébános, iskolaigazgató. - A gimn-ot Érsekújvárott, Selmecbányán és Egerben, a teol-t Besztercebányán végezte. 1891. VII. 2: pappá szent., Nagyszalatnán, 1892: Turóc-Szucsányban kp. 1893: a nemeskéri Kiss családnál Gödön nevelő. 1894: Körmöcbányán kp., 1898: Korponán az áll. és községi felső népisk. ig-ja. 1902: Breznóbánya plnosa, 1908: egyhm. isk. felügy. 1915: a SZIA II. o. tagja. - Korponán ~ alapította a városi múz-ot, melyet éremgyűjt-ével és régiségekkel gyarapított. Cikkei 1885-től a felvidéki lapokban. - Fm: Nagysurány hajdani vára történeti vázlata. Érsekújvár, 1889. - A magyarbéli Bosnyákcsalád tört. Körmöcbánya, 1895. - Korpona sz. kir. város bírái és polgármesterei 1266-1898-ig. Ipolyság, 1898. - Korpona 1848-49-ben. Korpona, 1900. - Drégely és Palánk katonai szerepe a török alatt 1552-93-ig. Uo., 1901. - Érsekújvár a török uralom alatt 1663-1685. Nyitra, 1901. (Klny. Nyitram. Szle) - Korpona sz. kir. város terei, utcái, közei, házsorai elnevezésének tervezete. Korpona, 1901. - Korpona várkapitányai. Uo., 1901. - Drégely, Szondy, Palánk. Uo., 1902. - Véghles vára. Breznóbánya, 1904. (Klny. Garamvidéke) - A korponai ogy. 1605. é. nov-dec-ben. Károlyi Árpád és Fraknói Vilmos művéből összeáll. és felolvasta. Korpona, 1905. - 1898. XII. 4-1900. X. 25: a Korpona és Vidéke c. lap alapítója és társszerk-je. 88

Pallas XVIII:238. - Schem. Neosol. 1912:126. - Szinnyei VIII:865. - Révai XIII:494. - Nyitra vm. 1899:289. - Rep. lex. 1936:210. - Nyitra aranykv-e. Nyitra, 1940:41. (*1856!) - Gulyás XVIII:682.