🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mater et Magistra
következő 🡲

Mater et Magistra, 1961. máj. 15.: XXIII. János pápa szociális enciklikája. - A szoc. mozgalmak kibontakozása tette szükségessé, hogy 70 évvel a →Rerum novarum után az →aggiornamento pápája továbbfejlessze és korszerűsítse az →Egyház szociális tanítását. A ~ előbb összegzi XIII. Leó (ur. 1878-1903), XI. Pius (ur. 1922-39) és XII. Pius p. (ur. 1939-58) szoc. tanítását (néhány beszéd, s az 1941 pünkösdjén elmondott rádióüzenet), majd a köv. témaköröket tárgyalja: a →szubszidiaritás elve, az igazságos →munkabér mércéje, a munkások felelős részvétele a termelő szervezetek irányításában, a →magántulajdon jellege és az ahhoz való jog. - A ~ tanítását továbbfejlesztette a →Pacem in terris enc., megerősítette a II. Vat. Zsin. →Gaudium et spes konst-ja (63-76. pontok). - Kiad. Acta Apostolicae Sedis 53 (1961):401. - M-ul Az Egyh. társad. tanítása. Ford. Dér Katalin. Bp., 1993:107. Sz.F.

LThK VI:1464. - ETM 1997:3935.