🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Marosvásárhelyi
következő 🡲

Marosvásárhelyi (1584-ig Mészáros) Gergely, SJ (Marosvásárhely, 1561.-Kolozsvár, 1623. okt. 18.): házfőnök, misszionárius. - 1584: lépett a r-be. 1587-től már fölsztelése előtt Kolozsvárott tanított. 1593: Székelyudvarhelyre került, ahol megalapította a kat. gimn-ot. Kolozsvárott, Nagyváradon, Lendván és Pécsett misszionált. A törökök egyszer halálra ítélték. Bethlen Gábor közbenjárására szabadult, visszatért Erdélybe, s 1603: Gyulafehérvárott házfőn. - M: Az Keresztyeni tudomanynac rövid summáinac részei. (Canisius Péter katekizmusa m-ul) Kolozsvár, 1599. - Esztendő altal az Anyaszentegyháztól rendeltetett Vasárnapokra és Ünnepekre Evangeliumok es Epistolák, es ezekre való Lelki elmélkedések. Bécs, 1618. - Christus Iesus Követéséről való Könyvek. Írta Kempis Tamás. Ford. Kolozsvár, 1622. - Vilag kezdetitől fogva josagos es gonosz czelekedeteknek példáinak Summái. Kassa, 1623. 88

Szinnyei VIII:684.