🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Marosvásárhely
következő 🡲

Marosvásárhely, Neumarkt, Székelyvásárhely, v. Maros-Torda vm. (Tirgu Mureș, Ro.): 1. plébániái. a) A főplébánia 1332: már létezett, plnosa Romanus, 1497: Lőrinc (meggyilkolták), 1513: János. Lakói 1552 u. ref-ok lettek. 1702: alapították újra, a jezsuiták építettek új tp-ot és pléb-t. Mai Krisztus Keresztsége-tp-ának főoltárképét Paul →Troger festette. Anyakönyvei 1702-től. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., rum., ném. - Filiái 1917: Csittszentiván, Galambod, Hagymásbodon, Harcó, Kerelősóspatak, Lőrincfalva, Lukafalva, Malomfalva, Marosbárdos, Maroskeresztúr, Maroskisfalud, Marosszentkirály, Meggyesfalva, Mezőbergenye, Mezőpanit, Mezőpete, Mezőszabad, Mezőuraly, Náznánfalva, Nyárádtő, Székelysóspatak, Székelyuraly. - Plébánosai: Endes István SJ, 1716: Gyalogi János SJ, 1761: Riesz József SJ, 1764: Apostol György SJ, 1779: Szegedi György SJ, 1780: Ferenczi András, 1795: Cserei József, 1810: Cserei Imre, 1815: Felsőbüki Horváth Pál, 1860: Hoppé Ferenc, 1867: Veszely Károly, 1874: Kovács Ferenc, 1899: Karácson Márton, 1920: Jaross Béla, 1952: Kajtsa Ferenc, 1959: Léstyán Ferenc, 1992: Csató Béla. - Lakói 1910: 8039 r.k., 6760 g.k., össz. 41.154 (filiákkal); 1940: 13.127 r.k., 2433 g.k., 838 g.kel., 779 ev., 20.122 ref., 5693 izr., 1837 unit., 43 bapt., 61 egyéb vall., össz. 44.933. - Iskolái. 1712: a jezsuiták kisgimn-ot nyitottak: →Rákóczi Ferenc Gimnázium. - A Sancta Maria r.k. leány polg. isk-t 1898: a ~i egyhközs. alapította, a ferences nővérek vezették. 1919-40: leánygimn., 1940-44: államsegélyes r.k. polg. leányisk. 1942/43: 9 tanár 5 o-ban 269 leányt okt. - Kat. sajtója: 1870-76: Erdély, 1870-74: Néptanoda. - b) Szt Miklós plébánia.1990: alakult. Plébánosai: ifj. Nagy József, 1994: György Tibor. - c) Szt Kozma és Damján plébánia. 1992: alakult. Plébánosa: id. Nagy József (1996: is). -

2. Szt Imre ferences konvent és tp. A ferencesek a 14. sz-ban telepedtek meg ~en, ktorukat 1446: az obszervánsok kapták meg. 1531: az erdélyi tart. legfontosabb háza volt. 1556: a lutheránusok elűzték a szerz-eket, épületeiket feldúlták, később a ref-oké lett. - 3. 1735: a stefanita rtart. telepedett le újra, 1746: rházat, 1754: tp-ot építettek. A lelkipásztorkodás mellett 1784: átvették és 1944-ig vezették a jezsuiták elemi isk-ját. 1970: tp. és plébániaház épült. A pléb-t ferencesek vezetik, 1972: Bodosi Marián, 1977: Pőhacker Balázs, 1980: Nagy Tarziciusz, 1985: Bálint Szalvátor, 1993: Bakó Pál. -  4. 1726: Firtosról minoriták telepedtek ~re, a várban kaptak házat, de hadászati okokból hamarosan kilakoltatták őket. Az alapító Udvarfalvára költöztette át az atyákat, ahonnan 1740: tértek vissza. Szegénységük miatt házuk csak 1898: lett konvent és novíciusház. 1920: Ro-hoz került. **-Sz.B.

1. Gerecze II:487. - Schem. Trans. 1913:186. - Karácsonyi I:203, II:114, 553. - Barabás 1929:77; 1944:20. - György 1930:637. - Gyulafehérvári egyhm. tanint. 1939/40. - Polg. isk. 1942/43:300. - Garas 1955:182. - Léstyán 2000. I:408. - 3. György 1930:263. - Schem. Steph. 1947:50. - 4. MMRN 1883:25. - Schem. El. 1942:37.