Magyar Katolikus Lexikon > M > Marczibányi


Marczibányi István, puchói és tornyai (Makó, Csanád vm., 1752. júl. 25.-Buda, 1810. dec. 21.): alispán, alapítványtevő. - Budán, Pozsonyban és a nagyszombati convictusban tanult, Egerben az érs. jogakad-n végzett. 1769 nyarán és őszén szülei meghaltak, 1777: feleségül vette Majthényi Máriát, s szüleitől örökölt Csanád, Arad és Szerém vm. uradalmaiban gazdálkodott, néhány év alatt Tornyán (Csanád vm.) lakást és kertet épített. 1779: a porosz háború alkalmával 7 lovas- és 7 gyalogkatonát állított, 30 lóval s 1000 pozsonyi mérő árpával és zabbal és készpénzbeli adakozással is hozzájárult a háború költségeihez. A →temesi bánság visszacsatolásának ügyében tartott tanácskozásokon részt vett, és noha hivatalt nem vállalt, 1780: a temesi ker. tartományi biztosává és kir. tanácsossá, Csanád vm. alispánjává, 1800: udvari tanácsossá nevezték ki. Ekkor Pestre, innét Budára költözött. Vagyonát a tud-os és jótékony int-ek, az irod. s az írók támogatására fordította. A Kovachichok, Révai, Szekér Alajos, Verseghy Ferenc és mások tud-os foglalkozását segítette. 50 ezer Ft-os alapítványt tett m. tud. és szépirod. művek jutalmazására és nyelvészeti pályakérdések kitűzésére; az alapítvány kezelését 1845: az MTA vette át, ebből az akad. az 50 aranyas Marczibányi-mellékjutalmat és egy 40 aranyas jutalmat osztott ki. Budán az Erzsébet-apácáknak tágasabb házat építtetett, az általuk ápolandó 18 betegre és 12 szegényre nézve is tetemes alapítványt tett. A Ludoviceumra 50 ezer Ft-ot adott. Egy budai m. isk-t 6 ezer Ft adománnyal alapított, Budán akkor nem lévén kórház, az irgalmasok részére állandó telekül a Császár-fürdőt az ahhoz közeli házakkal együtt 1806. X. 15: megvette, s állandó alapítványul a betegek ápolására és a zárda fönntartására hagyta; a ktor fölépítésére tetemes összeget áldozott. Drágaság- és régiséggyűjt-t szerzett, melynek egy részét a M. Nemz. Múz-nak adta, köztük a költő Zrínyi Miklós (1620-64) csáktornyai műgyűjt-ének maradványait. Léván 1815: gimn-ot alapított; Csanád, Nyitra, Szerém, Torontál, Trencsén vm-kben a szegények isk-ira és gyámolítására tetemes összegeket rendelt. 1806: v.b.t.t. Utóbb a vörösvári és solymári (Pest vm.), valamint a kamenici (Szerém vm.) r.k. tp-ok megújítására nagy összegeket fordított. 88

Szinnyei VIII:547.