Magyar Katolikus Lexikon > M > Malán


Malán Mihály (Zólyom, Zólyom vm., 1900. szept. 16.-Bp., 1968. okt. 13.): orvos, egyetemi tanár. - A Bp. VII. ker. István úti főgimn-ban 1918: éretts., 1918-26: a bpi egy. orvosi és bölcs. karának hallg-ja, orvos- és bölcs. dr-rá avatták. 1920: az egy. embertani int. gyakornoka, tanárs-e, adjunktusa. 1928: a Testnev. Főisk. testtan- és testméréstan előadó tanára, ahol megszervezte és 1932-40: vez. a sport- és embertani laboratóriumot, tagja volt a Testnev. Tanárvizsgáló Biz-nak. 1937: a bpi egy. a Fajantropológia- és eugenika tárgykör mtanárává képesítette. 1937/38: ösztöndíjas Berlinben, 1940: a kolozsvári egy. ny. rk., 1942: az embertan ny. r. tanára. 1946-48: a M. Nemz. Múz. embertani csoportvez-je. 1949-58: a Termtud. Múz. embertani tárának tud. munk. 1950: a debreceni egy. mb. előadója, 1963-67: nyugdíjazásáig az embertan egy. tanára. - Részt vett a kat. ifj. mozgalmakban, a M. Cserkésszöv. I. ker-ének ellenőrzője. Fajembertani kutatóként bebizonyította, hogy a kőkori vonaldíszes szalagkerámia korában már nemcsak az É-i fajhoz tartozók éltek itt, tenyérlenyomat-vizsgálatokkal igazolta hazánk lakosságának az eu. népektől eltérő sajátos faji összetételét, ujjlenyomat-vizsgálatokkal, hogy a magyarság az eu. népek variációs szélességének a mongolok felé mutató szélén foglal helyet, s azt, hogy a kamaszok a munkábalépéstől kezdve testi fejlődésükben elmaradnak kortársaiktól, de a rendszeres testgyakorlás kiegyenlítheti a kedvezőtlen hatásokat. Bizonyította a tájékozódóképesség öröklését. 1940: a SZIA IV. o. tagjelöltje. - A bpi tanoncok testfejlődése. Bp., 1934. - Mindennapi isk. testgyakorlás és testfejlődés. Uo., 1936. (Klny. Testnevelés) - Tenyérlenyomat vizsgálatok. Uo., 1937. (Klny. Mat. és Termtud. Ért.) - Tájékozódási kísérletek ikrekkel. Uo., 1939. (Klny. uo.) - Az élő magyarság embertani kialakulására. Uo., 1940. - X. sz-beli m-ok csontmaradványainak embertani vizsgálata. Uo., 1941. (Klny. Folia Archeol.) - Zur Anthropologie des langobardischen Graberfeldes in Várpalota. Uo., 1953. - Emberszabású majmok. Uo., 1954. - Az ősember elődei. Uo., 1954. - Az ondódi avarok. Uo., 1956. - Bartucz Lajos 70 é. Uo., 1956. (Biológiai Közlem.) - Ikrek és ikerkutatás. Uo., 1962. (Gondolattár 14.) - Kezdeményezője s 1957-67: szerk-je az Anthropológiai Közlem. c. folyóir-nak. T.E.

Ker. m. közél. alm. III:208. - SZIA tagajánl. 1941:35. - M. Nemz. 1968. X. 18. - Antropológiai Közlem. 1968:3/4. sz. - Testnev. és Sport Szle 1969:3. sz. - MÉL III:498. Arck.