Magyar Katolikus Lexikon > M > Makripodári


Makripodári Jácint Ferenc, Makripodanu, OP (Isztambul, Oszmán Birod., 1610 k.-Bécs, 1672. júl. 30. előtt): választott püspök. - Gör. család gyermeke, domonkos szerz. III. Ferdinánd adományozásával 1645. X. 20-1672: a tihanyi apátság javadalmasa, ekkor már vsz. szkópiai vál. pp. 1648: mint ilyen 3 é. Lippay érs. udvarában élt. 1648. IX. 21: Rómában járt, hogy ppségét megerősíttesse. 1650. IV. 3: pozsonyi knk., 1651. XII. 17: esztergomi knk., sasvári főesp. Egy ideig az érs-prím. spp-e. 1663: csanádi pp. Azok egyike, akik I. Lipótot rábírták a török elleni harcra. - Utóda a szkópiai c-en 1653(?): Héderváry János br.; a csanádin 1672(73?). VIII. 19: Pálffy Ferdinánd gr. T.E.

Mendlik 1864:94. (s.v. Macripodari Hiacynt; 1659-72: csanádi pp.) - Gams 1873:371. (1659-†1672: csanádi pp.) - Fraknói 1895:370. - Kollányi 1900:266. - Erdélyi X:92. Arck. - Juhász VIII:850. - Archivum Fraturum Praedicatorum 1936. (Juhász Kálmán: Zwei dominikanische Bischöfe von Tsanad) - Szegedi Kat. Tudósító 1937. (Juhász Kálmán: Egy domonkosrendi csanádi pp. a XVII. sz-ban) - Schem. Csan. 1980:30. (65.) (Ghiosi gör.; 1658-72: csanádi pp.)