🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Makói Keresztény Értelmiségi Szövetség Füzete
következő 🡲

Makói Keresztény Értelmiségi Szövetség Füzete, 1990–: a KÉSZ makói csoportjának füzetsorozata. Szerk. Tóth Ferenc. Fel. kiadó Katona Pál. – 1990: Tóth Ferenc: Javaslat a makói utcanevek megváltoztatására. – 1991: Tóth Mária: Egy szentéletű orvos életútja. – Csepregi Imre: Önéletrajz. – Kulcsár Sándor: A makói ref. cserkészet tört. – Tömörkény István: Gül baba zarándokai. Írások Makóról. – 1992: Tóth Ferenc: Az 1956-os forr. kezdete és következményei Makón. – Sipos István: Iskola a Szt István téren 1811–50-ig. – Emlékezés Páger Antalra. – 1993: Szabó Jenő: Betlehemes játékok Makón. – In memoriam Eckhardt Tibor. –Probocskai–Gyúró–Halász: Szundy Jenő élete és munkássága. –Janka György–Tóth Ferenc: Erdélyi Vazul élete és munkássága. – Emlékezés Lonovics József pp. születésének 200. évford-ján. Szabó Jenő: A makói Szt István cserkészcsapat tört. – Fekete Károly–Tóth Ferenc: Emlékezés Szikszai Györgyre. – Tóth Ferenc: Az újjátelepült Makó első összeírásai. – 1994: Tóth Ferenc: Kelemen László makói évei. – 1995: Bálint Sándor holdudvarában. Brutyó–Szilárdfy–Tóth: A makói Havi Boldogasszony-kép. – Juhász Kálmán: Kőszeghy László csanádi pp. – 1996: Antal József: Szt Gellért énekek. – Szt Gellért legendája. Ford. Gálos Rezső. – In memoriam Szt Gellért. 1996. **