🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyarországi Rutének Néptanácsa
következő 🡲

Magyarországi Rutének Néptanácsa, Ungvár, 1918. nov. 9.: a magyarbarát ruszin polgárok és papok együttműködése önkormányzatuk megteremtésére és a cseh megszállás megelőzése érdekében a nemzetek önrendelkezési jogán. – Programja: 1. A ~ ragaszkodik Mo-hoz és annak ter. integritásához. – 2. A rutének számára ugyanazokat a jogokat követeli, melyet a most kialakuló demokratikus Mo. a többi nemzetiségnek ad. – 3. A g.k. rutének számára egyh. autonómiát kell adni. – 4. Intézkedni kell a rutén nép szellemi és anyagi fejlődésének biztosításáról. – XII. 26: az ungvári nagygyűlésükön hűségnyilakozatot tettek Mo. mellett, elítélték a csehek kárpátaljai bekebelezési törekvéseit és elutasították a megkérdezésük nélkül kötött, de az ő sorsukat meghatározó →pittsburghi egyezményt. P.I.

G.k. Szle 1918. XI. 10. – Gratz 1935. – Darázs Gábor: A Ruténföld elszakításának előzményei (1890–1920). Újpest, 1937. – M. Fórum 1999. XII. 23. (Popély Gyula: Vix alezr. karácsonyi meglepetése)