Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Tudományos Értekező


Magyar Tudományos Értekező, Esztergom, 1862. jan.-dec.: tudományos, könyvészeti és kritikai folyóirat. - Megj. havonta. Szerk. és kiadó: Knauz Nándor, Nagy Iván. Ny: Horák Egyed. - Folytatása: Magyar Sion (1863-69). Vá.L.

Szalády 1884:152. - Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:42. (150.)