🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Szent Koronával kapcsolatos törvények
következő 🡲

Magyar Szent Koronával kapcsolatos törvények, 1464–2000: a Magyar Törvénytárban 48 törvény szabályozza a Szent Korona jogviszonyát:

1464: II. tc. A Szent Korona megőrzéséről.
1492: III. tc. A Szent Koronát hogyan, kik és hol őrizzék?
1498: XXV. tc. A Szent Korona őrzéséről: hogy azt a bárók és ne a főpapok őrizzék.
1500: XXIII. tc. A Szent Korona őrzésével két világi urat kell megbízni.
1608: (k. e.) IV. tc. A Szent Korona visszahozásáról és őrzéséről.
1608: (k. u.) XVI. tc. Az ország koronáját kik és hol őrizzék?
1613: IX. tc. A kapuk számbavételéről és az adókiróvásról, továbbá annak a Szent Korona őrzése, országház vásárlása és építése, valamint a különböző követek számára való felhajtásáról; nem különben a szlavonországi adózás módjáról.
1613: XVIII. tc. Szükség és veszedelem idején a felkelés módjáról és ilyen esetben a Szent Korona megőrzéséről való gondoskodásról.
1622: IV. tc. Az ország Szent Koronájának Trencsénből Sopronba szállításáról és annak megtekintése és megvizsgálása után, ismét a pozsonyi várba visszahelyezéséről; továbbá a koronaőrök számáról és a korona átadása iránt özvegy Révayné úrasszonynak a megnyugtatásáról.
1622: XXXIV. tc. Magyarország Szent Koronája őreinek fizetést határoznak.
1625: XXVI. tc. A Szent Korona őrzésére alkalmazandó várkatonák számáról.
1630: VI. tc. Úgy a Szent Korona őrei számára, mint az országlakók háza építésének a befejezésére adót ajánlanak meg és az építés vezetésének az élére ns. Pálffy Pált állitják.
1630: XLVII. tc. Néhai ns. Dóczy Istvánnak, az ország Szent Koronája őrének helyébe ns. Forgách Pétert helyettesítik és Dóczynak az özvegyét a kulcsok átadására nézve föloldozottnak jelentik ki.
1635: IV. tc. A Szent Korona őrei és felvigyázói részére való adózásról.
1635: LXXXVII. tc. A koronaőrzésre alkalmazott német katonákat az ország és a Szent Korona iránt esküre kötelezzék. Kiktől függjenek? És hogy mindkét nemzetbeli őrkatonákat engedelmességben tartsák.
1638: XLVIII. tc. A Szent Korona fekvőjószágai és a fiscus jogai az ország és a vármegyék terhei viselésének alávetve legyenek; a tisztviselők az ország törvényei alatt állani tartozzanak; az ellenszegülőket büntetni kell.
1647: IV. tc. A Szent Korona őrzésére alkalmazott őrkatonák számáról, azok függéséről és károktól való tartózkodásáról.
1647: XXXIV. tc. A Szent Korona őrzésére való adózás Horvátország és Szlavonia részéről; és hogy a rendes harmincad egyik felét egészen a báni katonaság fizetésére, valamint a többi adókat is a kulpamelléki gyalogosok fentartására kell fordítani.
1649: XCVI. tc. Az ország koronájának gondozói és őrei részére való adózás.
1655: XV. tc. A Szent Korona gondozói és őrei, meg az ország követségei részére való adózás.
1655: XLV. tc. A koronaőrök közül legalább az egyik maradjon a Szent Korona mellett; és a német katonák büntetés tekintetében is tőlük függjenek.
1659: X. tc. A Szent Korona őrei és őrségi katonái részére való adózás.
1662: L. tc. A Szent Korona őreinek és felvigyázóinak fizetésére való adózás.
1681: XXXV. tc. Monyorókeréki gr. Erdődy Kristófot a Szent Korona őrévé választják.
1681: XXXVI. tc. A Szent Korona őreinek dijazásáról s annak katonái számáról és függéséről.
1715: XXXVIII. tc. Az ország Szent Koronája őrzésének helyéről s annak őrei választásáról.
1741: VI. tc. Az ország Szent Koronája őreinek megválasztásáról.
1751: IV. tc. Az ország Szent Koronája őreiről.
1764/65: IV. tc. Az ország Szent Koronája őreiről.
1790/91: VI. tc. Hogy az ország Szent Koronája Budán őriztessék.
1790/91: VIII. tc. Az ország Szent Koronájának őreiről.
1802: V. tc. Az ország Szent Koronája őreiről.
1827: II. tc. Az ország Szent Koronájának őreiről.
1836: II. tc. Az Ország Szentséges Koronájának Őrjeiről.
1840: I. tc. Az ország Szent Koronája őrének megválasztásáról.
1844: I. tc. Az ország Szent Koronája őreinek megválasztásáról.
1867: VI. tc. Az ország Szent Koronája őreinek megválasztásáról.
1873: X. tc. Az ország Szent Koronája egyik őrének megválasztásáról.
1883: XIV. tc. Az ország Szent Koronája egyik őrének megválasztásáról.
1895: IX. tc. Az ország Szent Koronája egyik őrének megválasztásáról.
1901: XXIII. tc. Az ország Szent Koronája egyik őrének megválasztásáról.
1907: XXXIV. tc. Az ország Szent Koronája egyik őrének megválasztásáról.
1918: VI. tc. Az ország Szent Koronája egyik őrének megválasztásáról.
1919: XXXI. néptörvény. A korona és a koronázási jelvények őrzéséről.
1928: XXV. tc. A Szent Korona és a hozzá tartozó drágaságok gondviseléséről.
1930: VIII. tc. Az ország Szent Koronája egyik őrének megválasztásáról.
1931: XXXIII. tc. Az ország Szent Koronája egyik őrének megválasztásáról.
1934: XVI. tc. Az ország Szent Koronája mindkét őrének megválasztásáról.
2000: I. törvény: Szt István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról.

Z. Zs.