Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Pax Romana Katolikus Értelmiségi Mozgalom


Magyar Pax Romana Katolikus Értelmiségi Mozgalom (MPR), Magyar Pax Romana Fórum (MPRF): katolikus magyar értelmiségi szervezet, a nemzetközi →Pax Romana Mozgalom tagja. - Elődszervezetei egyike az 1921: alapított Katolikus Magyar Diákszövetség (KMDSZ), mely egyben alapító tagja volt az ugyanekkor létrehozott nemzetközi Pax Romana kat. egyetemista diákszervezetnek. A KMDSZ 1945-ig Mo-on, 1946-58: Ny-i emigrációban működött, ahol Mindszenty hgprím. támogatása alapján megtarthatta tagságát a Nemzetközi Pax Romana egyetemi szekciójában. 1956 u. egy ideig Katolikus Magyar Egyetemista Csoportként a menekült →Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége (MEFESZ) keretébe tartozott. 1964-től tevékenységét Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom (KMEM) néven folytatta. - A ~ másik elődszervezete a Ny-i emigrációban életrehívott magyar értelmiségi mozgalom. Az eredetileg csak egyetemistákat tömörítő Pax Romana ifj. szervezet 1946-i újjáalakulását követően egyetemista (Pax Romana-IMCS), ill. értelmiségi (Pax Romana-ICMICA/MIIC) ágra vált szét. A magyar KMEM autonóm tagként a Pax Romana-ICMICA-hoz 1967: csatlakozott, majd 1984: Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom (KMÉM) néven folytatta tevékenységét. A KMÉM 1992-ig képviselte a magyar kat. értelmiséget a Pax Romana-ICMICA szervezetben, utána szerepét átvette az itthon 1991: megalakult Magyar Pax Romana Fórum, amely 2000. V-: Magyar Pax Romana. Célja a ker. szellemiség szolgálata tud., kulturális, közéleti, tömegkommunikációs munkával, személyes és közösségi tanúságtétellel, a ker. ökumenikus egység előmozdításával, az egyetemes magyarság szolgálatával. Feladatának tekinti, hogy értelmiségi szintű stratégia-ajánló tevékenységet folytasson a magyar egyh. és a magyar társad. számára. Székhelye: Bp. - Kapcsolatai: a) A nemzetközi Pax Romana mozgalom (Pax Romana-ICMICA, Pax Romana-IMCS) ellátja a ~ állandó képviseletét az →Egyesült Nemzetek Szervezete megfelelő bizottságaiban, az UNESCO-nál, az →Európa Tanácsban és a Szentszéknél. b) A ~ fenntartja kapcsolatát a Ny-i emigrációban továbbra is aktív KMÉM-mel, és annak csoportjaival (München, Bécs, Innsbruck, Eindhoven, Párizs, Bázel, Toronto). c) Az ICMICA nemzetk. titkárságának 1996-i felkérése alapján a MPRF a volt szoc. országok Pax Romana szervezetei közötti együttműködés koordinátora. Ennek keretében a ~ szoros kapcsolatot ápol a határontúli magyar Pax Romana szervezetekkel (Szlovákiai Magyar Pax Romana, Romániai Magyar Pax Romana, Vajdasági Pax Romana, Kárpátaljai Katolikus Értelmiségi Fórum, Kazahsztáni Magyarok Kulturális Szövetsége, Őrvidéki Magyar Intézet - ezeket a szervezeteket a Nemzetközi Pax Romana független levelező tagjaként jegyezte be, annak ellenére, hogy egy nyelvnek csak egy bejegyzett tagszervezete lehet az alapszabály szerint). - Koordinációs feladatával kapcsolatban a MPRF találkozót szervezett 1997: Dobogókőn a nacionalizmus és az etnikai kisebbségi helyzet kérdéskörében, 1998: Bpen a migrációról és a menekültügyről kelet-eu., határontúli és hazai magyar résztvevőkkel. VI: a bácskai Palicson tartották a kárpát-medencei Pax Romana szervezetek elnökségi találkozóját, XI: együttműködési megállapodást kötöttek a kárpát-medencei magyar Pax Romana szervezetek. - Tagsága 2000: Mo-on 175 egyéni tag. Közleményei: a nemzetközi szervezet folyóirata: Convergence (félévente, 3 nyelven), Mo-on: a Hírlap, valamint a Mérleg minden számának egy rovata.  N.D.

LThK VIII:239. - NCE XI:35. - Félbemaradt reformkor. Róma, 1990:373. (Feketekuty László: A magyar ker. munkások külf. képviseletéről) - YIO 1996. I:1323. - Mérleg 1998:2. sz. - M. Nemzet 2000. I. 25.