Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Nép könyvtára, A


„Magyar Nép” könyvtára, A, Kolozsvár, 1923-1940: ismeretterjesztő és szépirodalmi könyvsorozat. Szerk. Gyollay Domokos. - 1. Szavalókv. Összeáll. Rajka László. 1923. (2. kiad. 1925) - 2. Históriás könyvecske. Összeáll. György Lajos. 1924. (2. kiad. 1927) - 3. M. lakodalom. Összeáll. Csüry Bálint. 1924. (2. kiad. 1927) - 4-5. Abonyi Lajos: A betyár kendője. Népszínmű dalokkal 6 fv-ban. 1924. - 6. A földmérés kis kv-e. Írta Kataszteri főmérnök. 1924. - 7. Bokréta a legnagyobb m. elbeszélő, Jókai Mór műveiből. Összeáll. Kristóf György. 1924. - 8-9. Benedek Elek: M-ok tört. 1925. (2. kiad. 1927) - 10-11. Valló Árpád: A méhtenyésztés vezérfonala. Az erdélyi viszonyoknak megfelelően átd. Török Bálint. 1925. (Új Kiad. 1930) - 12-13. Kántor Lajos: Műkedvelők színműtára. 1925. - 14. Balogh Ernő: A Föld köpenyege. 1926. - 15. Műsor falusi műkedvelő előadás számára. Összeáll. Maksay Vince. 1926. - 16. Lampérth Géza: Egy hold föld és más tört-ek. 1926. - 17. Nagy Péter: 3 egyfelvonásos színdarab. 1926. - 18. Benedek Elek: Erdélyi népmondák. 1926. - 19. Voinovich (Géza)-Bartóky (József): Szivárvány. Zsuzsi. Színművek. Bev. és s.a.r. György Lajos. 1927. - 20. Lázár László: Mezőgazd. Útmutató. Papok, tanítók, kisgazdák részére. 1. r. 1927. - 21. Daloskv. Összeáll. Nemes Elemér. 1. sorozat. 1927. - 22-23. Vásárhelyi János: Egymás között. Cikkek, előadások. 1927. - 24. Sebesi Samu: Szép a Nyikó s a vidéke és más novellák. 1928. - 25. Földes Zoltán: Az endrédi leányvásár és más elb-ek. 1928. - 26-27. Szász Ferenc: Mindennapi kenyerünk. 1928. - 28. Kiss Menyhért: Marosszéki atyafiak. Reg. 1928. - 29. Jakab Ödön: Versek. 1928. - 30. Kovács Dezsőné: Petőfi Sándor szülei. 1928. - 31. - 32-33. Vathy Elek: A m. szépirod. tört. 1928. - 34-35. Vásárhelyi János: Az életből az életnek. 1929. - 36. Finta Zoltán: Jancsi és Juliska. Elb-ek. 1929. - 37-38. Szász Ferenc: Tanácsadó gyümölcstermelők számára. 1929. - 39. Szondy György: Állatok, virágok. 1930. - 40. Második szavalókv. Összeáll. Gyallay Domokos. 1930. - 41. Balogh Artur: A kisebbségek védelme. 1930. - 42. Néprajzi feladatok Erdélyben. Összeáll. Roska Márton. 1930. - 43. Heltai Gáspár: Halhatatlan mesék. Átírta, vál. és s.a.r. Szentimrei Jenő. 1931. - 44. Gyallay Domokos: Hadrakelt emberek. Elb-ek. 1931. - 45. Donáth László: Szegény bolond. Reg. 2. kiad. 1931. - 46. A dúsgazdag. Bibliai színjáték. Színpadra írta Bálint Vilmos. 1932. - 47. Hóstáti lakodalom. Életkép a kolozsvári földészek esküvőjéről. Összeáll. Vásárhelyi János. 1933. - 48. Izsák Domokos: Dalok erdőn, mezőn. Versek. Előszó Tompa László. 1935. - 49. Jánossy Béla, P(ap): Király daliája (Kinizsi Pál). Költői elb. 1935. - 50. Szotyori Lajos: Falusi mulattató. Jelenetek. 1935. - 51. Páter Béla: Csodahatású gyógynövények. 1935. - 52. Balogh Artur: Széchenyi István. 1936. - 53. Konopi Kálmán: Jó búzából lesz a jó kenyér. A búza nemesítése és termelése. 1936. - 54-55. Koncz Lajos: Konyhakertészet. 1938. - 56. Bíró Vencel: Nagyságos fejed-ek idejében. 1937. - 57. Tompa Mihály: Elb. költ-ek. Összeáll. Gyallay Pap Domokos. 1938. - 58. Baksay Sándor: Patak banya. 1938. - 59. Nagy András: Jó egészséget. 1938. - 60-61. Tóth István: A m. díszítés alapformái. 1939. - 62. Nevezetes anekdoták. Összevál. Vathy Elek. 1939. - 63. - 64. Vásárhelyi János: A szeretet isk-jában. 1940. 88