Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Máltai Lovagok Szövetsége


Magyar Máltai Lovagok Szövetsége: a →Máltai Lovagrend magyarországi alapítása. - Vallásos kulturális segélyző egyesületként 1928. VI. 23: alakították. 1932: a budai várban megvásárolták a Fortuna u. 10. sz. alatti házat. 1636 óta ez volt az első ingatlan, ami Mo-on ismét a ~ birtokába jutott. Taglétszámuk 1937: 69 fő. Tevékenységük 1944: ismét megszűnt. A szövetség tagjainak többsége elhagyta az orsz-ot. Külföldön újjászervezték soraikat, tagjaik száma 1977: közel 150. - Jelvénye: A magyar lovagok ugyanazt a keresztet viselik, mint általában a Rend többi tagja, azaz nyolcágú keresztet liliomokkal és annak az egyes rendfokozatuk szerinti változatait. - Célja: A r.k. egyh. tanítása, a Rend hagyománya és a lovagi eszmények szellemében jótékonyság gyakorlása, emberbaráti intézmények létesítése és támogatása. Részvétel ezek működésében, kül. tek. a betegek, szegények, menekültek és hazátlanok segélyezése érdekében; magyar alperjelség felállítása. A ~ tagja lehet minden magyar származású, a Szuverén Máltai Lovagrend kötelékébe tartozó rendtag a következő rangsor szerint: A. Első osztály: (Hivatásos) jogi lovagok: fogadalmat tesznek, és a kánonjog szerint szerzeteseknek tekintendők. - B. Második osztály: Obediencia (Engedelmességi lovagok), Jogi donátusok (adományosok): ezek ígéretet tesznek. - C. Harmadik osztály: Tiszteletbeli lovagok és hölgyek; Tiszteletbeli konvent káplánok; Gracialis (Kegyelembeli) lovagok és hölgyek; Magisztrális (Mester) káplánok; Magisztrális (Mester) lovagok és hölgyek; Donátusok (Adományosok). Ezek sem fogadalmat, sem ígéretet nem tesznek. P.M.

A Mo-i Máltai Lovagok Szöv-e tagnévsora. Bp., 1938. - A Mo-i Máltai Lovagok Szöv-e emlékkv-e. 1-3. évf. Uo., 1938-43. - Dobrovits 1937:127. - Puskely I:461.