Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Királyi Szent István-rend


Magyar Királyi Szent István-rend (ném. Königlich Ungarischer Sankt Stephans-Orden, lat. Insignis Ordo Sancti Stephani Regis Hungariae Apostolici): Mária Terézia (ur. 1740-80) magyar királynő 1764: alapította, nyilván hálából azért, hogy a pápától asszony létére is megkapta az ap. kir. címet (→apostoli királyság). Nagymestere a mindenkori magyar kir., prelátusa a mindenkori esztergomi érs. Tagjai, akiket a kir. választott, Szt István kir. tiszt-ére, a haza és kir. különös szolgálatára kötelezték magukat. 1764-1918: és 1938-44: adományozták. 3 osztálya: nagykereszt, középkereszt, kiskereszt, ami a legmagasabb polgári kitüntetés volt. - M. egyh. kitüntetettjei: Nagykeresztesek: 1764: Barkóczy Ferenc gr. hgprím.; 1765: Batthyány József gr. kalocsai érs.; 1774: Zichy Ferenc gr. győri pp.; 1778: Patachich Ádám br. kalocsai érs.; 1808: Kollonics László gr. kalocsai érs.; Károly Ambrus főhg. hgprím.; 1819: Fischer István br. egri érs.; 1820: Rudnay Sándor hgprím., 1840: Kopácsy József hgprím.; 1849: Scitovszky János hgprím.; 1859: Haulik György bíb., zágrábi érs.; 1863: Kunszt József kalocsai érs.; 1865: Bartakovics Béla egri érs.; 1867: Simor János hgprím.; 1877: Haynald Lajos kalocsai érs.; 1892: Vaszary Kolos hgprím.; Samassa József egri érs.; 1897: Schlauch Lőrinc bíb., nagyváradi pp. - Középkeresztesei: 1765: Thauszy Ferenc zágrábi pp.; 1777: Bajzáth József veszprémi pp.; 1808: Verhovácz Miksa zágrábi pp.; 1810: Mártonffy József erdélyi pp., Mandich Antal diakóvári pp.; 1835: Szepessy Ignác br. pécsi pp.; 1836: Vurum József nyitrai pp.; 1840: Nádasdy Ferenc gr. váci pp.; 1844: Kovács Miklós erdélyi pp.; 1845: Lonovics József csanádi pp.; 1849: Haulik György zágrábi pp.; Scitovszky János pécsi pp.; Palugyay Imre nyitrai pp.; Zsivkovics Pantaleimon temesvári g.kel. pp.; 1869: Pankovics István munkácsi g.k. pp. - Kiskeresztesek: 1765: Salbeck Károly szepesi pp.; 1767: Bajzáth József veszprémi pp.; 1788: Sauer Kajetán gr. prép.; 1802: Rosos Pál cpp.; 1805: Szerdahelyi György apát-knk.; 1806: Mitterpacher Dániel cpp.; 1808: Mandich Antal diakóvári pp.; 1850: Erdélyi Vazul nagyváradi g.k. pp.; Meschutar András prép., spp.; 1852: Rimély Mihály OSB főapát; 1857: Fekete Mihály cpp.; 1864: Bezerédy Miklós cpp.; 1867: Lipovniczky István cpp.; 1869: Kruesz Krizosztom OSB főapát; 1873: Rónay Jácint János pozsonyi prép.; 1896: Kuncz Adolf OPraem. csornai prép., Vajda Ödön OCist zirci apát. P.A.