Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia


Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia, Bp., 1919-1944: magyar vezérkari tisztképző akadémia. - Az önálló m. hadsereg vezérkari tisztjeinek képzésére alapították. Parancsnokai 1919. XI. 25.-1923. IX. 1: Ferjentsik Ottó (1875-1951?); 1926. I. 4: Werth Henrik (1881-1952); 1931. X. 1: Rátz Jenő, vitéz (1882-1951); 1935. V. 1: Littay András, vitéz (1884-1967); 1936. X. 1: Schweitzer István (1887-1981); 1939. I. 10: Beregfy Károly (1888-1946); 1941. XI. 1: László Dezső, vitéz (1893-1947); 1943. VI. 1: Kovács Gyula, vitéz (1893-1963); 1944. IX. 1-XI. 30: András Sándor [1899-1985] (1945. III-VIII. 31: az újjászervezett honvédség katonai főnöke). - 1945-47: a megtorlás idején Beregfy Károlyt, v. László Dezsőt, v. Rátz Jenőt, Werth Henriket háborús bűnösként halálra ítélték, Beregfyt és Lászlót kivégezték, Rátz a váci(?) börtönben, Werth szovjet fogságban halt meg. András Sándort a →Magyar Közösség perében ítélték halálra, majd életfogytiglanra, 1956. X. 27: szabadult, XI: Au-ba menekült. Ferjentsiket kitelepítették Bp-ről, a szovjet hadifogságból hazakerült Schweitzert nyugdíjától megfosztották. Littay és Kovács 1945: külf-ön maradt. Ho.L.

Politikusok, katonák, hadvezérek. München, 1987. - Kéri Kálmán: A m. vezérkari tisztek képzése és továbbképzése 1920-1944 között. Bp., 1992. - Új Honvédelmi Szle 1996:9. sz. (Szakály Károly: A ~ parancsnokai)