🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Katolikus Jogászok Egyesülete
következő 🡲

Magyar Katolikus Jogászok Egyesülete 2004. nov 13–: Budapesten alakult társadalmi szervezet, egyházjogilag krisztushívők magántársulása. – A m. kat. jogászok alapították Krisztus iránti és katolikus hitbeli elkötelezettségük okából, felelősséget érezve a magyar jogásztársadalom szakmai, erkölcsi és tudományos színvonala emeléséért, a jogászok lelkiséggel való áthatottságáért, és az általános jogi kultúra megvalósulásáért; elkötelezettséget érezve a katolikus jogfelfogás és az igazságosság jogi és filozófiai elemeinek megismertetéséért és gyakorlati alkalmazásáért; törekedve a magyarországi és a magyarságra hatással levő jogalkotás, valamint jogalkalmazás mindenkori figyelemmel kísérésére, és mindezekkel kapcsolatos közéleti tevékenységre. – A ~ jogi kutatási és elméleti tevékenységet folytatva, szakmai, spirituális és kulturális rendezvényei, továbbá közéleti tevékenysége útján szolgálni kívánja a katolikus jogfelfogás, valamint a szociális igazságosság és szolidaritás érvényesülését, a magyarság lelki egyesítését, a jogásztársadalom tudományos színvonalának fejlesztését, a jogászság lelki és erkölcsi értékekkel való áthatottságát, a honi jogalkotás és jogalkalmazás tökéletesítésére irányuló törekvéseket. – A ~ a katolikus egyház saját joga szerint világi krisztushívők magántársulásaként is működik, ehhez a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a hozzájárulást megadta. – 2010: elnöke Mészáros Vilmos, alelnökei: Bodonovich Jenő, Frivaldszky Gáspár, főtitkára Korencsi Attila, elnökségi tagjai Balsay József, Bassola Zoltán, Deák Ferenc, Fábián István, Szalai Márta. – Székhelye: 1036 Budapest, Lajos u. 168. http://www.katolikusjogasz.hu V.G.