🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége
következő 🡲

Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, MAKÚSZ, Bp., 1991-: Alapszabálya szerint „célja, hogy a tömegtájékoztatásban, az irodalomban és a közszereplés során a keresztény világnézet, hit és erkölcs alapján tagjai révén az igazság igényeinek megfelelően történjék a tájékoztatás a környezetről, hazánk életéről és a világ dolgairól”. Elnökei: 1991: Giczy György, 1995: Boór János, 2001: Szikora József. Vezetősége 2001: alelnökök: Sajgó Szabolcs SJ, Czoborczy Bence, főtitkár: Jósfay György, főtitkár h.: Neumayer Katalin, elnökségi tagok: Czakó Gábor, Harmath Károly, Szerdahelyi Csongor. - A ~ tagja a →Nemzetközi Katolikus Sajtóuniónak, melybe 4 választmányi tagot delegál, és a →Nemzetközi Katolikus Rádió, Televízió és Audiovizuális Szövetségnek (2001. XI: →SIGNIS, miután egybeolvadt a →Film és Audiovizuális Technika Nemzetközi Katolikus Szervezetével). Kapcsolatot tart a M. Újságírók Orsz. Szöv-ével, a M. Újságírók Közösségével, a Sajtószervezettel és a M. Újságírók Erdélyi (Romániai) Egyes-ével. Tagsága: a média magukat kat-nak valló újságírói és a kat. egyh. sajtó munkatársai, 2001: kb. 400 fő. N.D.

Új Mo. 1997. III. 10.