Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Hiszekegy


Magyar Hiszekegy: a trianoni országcsonkítás után, 1919 őszén a magyar területi egység visszaállításába vetett hit kifejezésére a Területvédő Liga által hirdetett pályázaton első díjat nyert hazafias vers. - Szerzője Sziklay Szeréna, Papp Váry Elemérné, első szakasza: „Hiszek egy Istenben - Hiszek egy hazában - Hiszek egy isteni örök igazságban - Hiszek Magyarország föltámadásában. Ámen.” 1945/46(?)-ig az áll. népiskolákban munkakezdő reggeli ima; az iskolafüzetek borítólapján is olvasható volt. 88

Az Est hármaskv-e 1923:456.