🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Front
következő 🡲

Magyar Front, Bp., 1944. máj.-nov. 22.: a földalatti ellenállási szervezetek szövetsége. - A Független Kisgazda és Polgári Párt (FKgP), a Szociáldemokrata Párt (SZDP), a Békepárt, a Kettőskereszt Szövetség (KKSZ) hozta létre, IX: csatlakozott hozzá a Nemzeti Parasztpárt (NPP) és a Nemzeti Ellenállás Diákmozgalma. Intéző biz. eln. Szakasits Árpád (SZDP), tagjai Tildy Zoltán (FKgP), Kovács Imre (NPP), Kállai Gyula (Békepárt), Pálffy József (KKSZ). Röplapjaikon munkamegtagadásra v. munkalassításra és a megszálló ném-ek elleni harcra ösztönöztek. 1944. IX: Horthy Miklós kormányzóhoz (1920-44) küldött emlékiratában a ~ a háborúból való mielőbbi kilépést, a munkásság fölfegyverzését és nemz. egységkormány fölállítását kívánta. X. 11: a Horthy-Tildy-Szakasits tárgyalás után X. 15: bejelentett háborúból való kilépést a ném-ek a →nyilas puccsal meghiúsították. - 1944. XI. 9: megalakult akcióbizottsága a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága. Ennek vezetőit a nyilasok XI. 22: letartóztatták, a ~ ezután szervezetként nem létezett. - Utóda: Magyar Nemzeti Függetlenségi Front (1944-49). 88

M. Kiss-Vitányi 1983:82. - Mo. a II. vh-ban. 1997:287.