Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Függetlenségi Mozgalom


Magyar Függetlenségi Mozgalom, MFM, 1944. jan.-nov.: a német befolyás ellen, a II. világháborúból való kiválásért szervezett mozgalom. - A →Magyar Közösség titkos szervezetei összefogásával →Szent-Iványi Domokos irányította ifj. Horthy Miklós 1944. I: létrehozott kiugrási irodáját. Soós Géza római követségi tanácsos a ~ megbízásából ford. ném-ről m-ra, majd ang-ra az auschwitzi jegyzőkönyvet, Szent-Iványi szervezte meg s jutatta el Horthy Miklós kormányzóhoz (1920-44) és Serédi Jusztinián érs. (1927-45) hgprím-hoz. A ~ megbízottja volt Koszorús Ferenc ezr., aki páncélosaival 1944. VII. 2: megakadályozta a Baky-féle puccsot, azzal kb. 220-250 ezer bpi zsidó külföldre hurcolását. A ~nak 1944. VII: végén 22 tagszervezete létezett, tagja volt Kudar Lajos csendőrezredes, aki a határon átsegítette a Faraghó-féle fegyverszüneti küldöttséget (a nyilasok 1944. XII: kivégezték), Szent-Miklóssy István vezérkari őrnagy, a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács titkára. Külső segítői Kovács Béla (1908-59), Varga Béla (1903-95) és Kovács Imre (1913-80) ellenzéki politikusok. 88

Világ 1946. IV. 10. (Radó csendőrszázados a bíróság előtt) - Vígh 1979:26.