Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség


Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, METEM, Bp., 1988-: a magyar egyház ezeréves történetét átfogó és az egyház alapegységét, a plébániát középpontba állító Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia összeállítására létrehozott szerkesztőség. - A részeredményeket a →Magyar Egyháztörténeti Vázlatok folyóirat, ill. több sorozatban és sorozaton kívül önálló kötetek közlik. Kiadójuk, a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEHA), valamint a METEM International (Toronto-Bp-Pannonhalma-Szeged) mo-i egy. tanszékek, valamint az egyh. irányítású teol. főisk-k, egy-ek oktatóinak, kutatóinak bevonásával, Ny-eu., ill. amerikai egy-ek magyar származású prof-aival együttműködve elősegíti, népszerűsíti a magyar egyhtört. kutatás újraindítását, felsőfokú oktatását. Fokozott figyelmet fordít az idegen nyelven kiadott művekre. A tervezett enciklopédia összegyűjti az 1000 é. múlt valamennyi pléb-ját, mind a tört. Mo., mind a világ más részein. - Sorozatok: a) →METEM-Könyvek. - b) Ecclesia Sancta: 1. A kat. egyh. Mo-on. Szerk. Várszegi Asztrik, Török József, Somorjai Ádám és Zombori István. Bp., 1991. - 2. Sutter, E. C.: A kat. egyh. a SZU-ban. Uo., 1994. - 3. Kloczowski, Jerzy-Müllerowa, Lidia-Skrabek, Jan: A kat. egyh. Lengyo-ban. Uo., 1994. - 4. Onasch, Konrad-Cipin, Vlagyiszlav: Az orosz ortodox egyh. tört. Uo., 1999. - 5. A kat. egyh. a balti országokban. Uo., 2000. - 6. A kat. egyh. Íro-ban. Uo., 2002. - c) Egyházlátogatási jegyzőkönyvek (sorozatszerk. Szántó Konrád és Zombori István): 1. Kalocsai főegyhm. Összeáll. Dóka Klára. Bp., 1994; 1998. - 2. Váci egyhm. Összeáll. Patkóné Kéringer Mária. Uo., 1997. - 3. Székesfehérvári egyhm. Összeáll. Dóka Klára. Uo., 1997. - 4. Veszprémi egyhm. Összeáll. uő. Uo., 1997. - 5. Egri főegyhm. Összeáll. uő. Uo., 1998. - 6. Győri egyhm. Összeáll. uő. Uo., 1998. - 7. Pécsi egyhm. Összeáll. Patkóné Kéringer Mária. Uo., 1999. - 8. Szombathelyi egyhm. Összeáll. Dóka Klára. Uo., 1999. - 9. Esztergomi főegyhm. 1-4. köt. Összeáll. Hegedűs András-Tóth Krisztina. Uo., 2000. - Egyéb kiadványok: Igazságot - szeretettel. Glattfelder Gyula élete és munkássága. Szerk. Zombori István. Bp-Szeged, 1995. - Gr. Klebelsberg Kunó emlékezete. Szerk. uő. Szeged, 1995. - Mo. és a Szentszék kapcsolatának ezer éve. Szerk. uő. Bp., 1996. - Pál József: Ferences harmadik rend Szegeden (1919-1944). Uo., 1996. - Lombardi, Lapo: La Santa Sede e i cattolici dell'Europa Orientale agli arbori della guerra fredda. Roma-Bp., 1997. - Mille anni di storia dell'arciabbazia di Pannonhalma. Uo., 1997. - Rudnay Sándor és kora - Alexander Rudnay A Jeho Doba. Szerk. Käfer István. Esztergom-Nagyszombat, 1998. - Weinrich, Lorenz: Ungerici monasteri ordinis Sancti Pauli primi heremite de Urbe Roma - Privilegia papalia et regista priorium. Roma-Bp., 1999. - Felekezetek és identitás Közép-Eu-ban az újkorban. Piliscsaba-Bp., 1999. - Bálint László: Lakos Endre. Bp-Szeged, 2000. - Kat. múzeumok és kincstárak Mo-on. Bp., 2001. - Krzysztof Szydłowiecki kancellár naplója 1523-ból. Ford. Boronkainé Bellus Ibolya. S.a.r. Zombori István. Uo., 2004. - Hasonmás kiadványok: Pásztor Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában. Bp., 2000. - Monumenta Vaticana I-VI. 1-5. köt. Uo., 2000. - Monumenta Vaticana II. sorozat. 1-3. köt. **