Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége


Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége, MEFESZ, 1956. okt. 16.-1957. máj.?: diákszervezetek gyűjtőneve. - A 'népi demokrácia' pol. válságában a DISZ-től és az MDP-től független érdekvédelmi és pol. szervezetként 1956. X. 16: a Szegedi Tudegy-en kb. 1600 fő, X. 21: az egri Pedagógiai Főisk-n, szegedi fölhívásra X. 22: Bpen is megalakították a ~t. X. 23: a lengyelek melletti rokonszenvtüntetésen 16 pontos programjukat a kormánnyal szembeni követelések pontjaiként fogadta el a pártállamot elutasító Mo. népe. Tagjai közül többen részt vettek a fegyveres ellenállásban. - A szabharc leverése után kb. 7 ezer egy., főisk. hallg. (a soproni főisk. tanári karával együtt) Ny-ra menekült, 1957. V: megalakították (1967. V. 17: föloszlatták) a Szabad Magyar Egyetemisták Szövetségét (UFHS). Az itthonmaradottak vezetői a vörös terror ellenére igyekeztek függetlennek megtartani a ~t. 1957. III.: a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) megalakítása után a ~ vezetőit hosszabb-rövidebb időre letartóztatták, tagságát pol. fondorlattal (pl. a Műegy-en 'tagkönyvcserével') v. fenyegetéssel a KISZ tagjává téve 1957. V: megszüntették. 88

Szabad Ifjúság 1956. X. 20. (Együtt v. külön), X. 23. (Jelentéseink az egyetemekről) - Népszabadság 1957. I. 4. (Valóban újat, jobbat akar a műegy. MEFESZ ideigl. intéző biz.?) - Várallyay Gyula: „Tanulmányúton”. Az emigráns magyar diákmozg. 1956 után. Bp., 1992. - 1956 kézikv-e. Kronológia. Uo., 1996.