🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége
következő 🡲

Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége, MEFHOSZ, Bp., 1920. febr. 9.-1945. febr. 26.: az egyetemi és főiskolai diákszervezetek szövetsége. - A segítő, önképző, tud-os és vallási alapon szerveződő szervezeteket fogta össze: pl. Bethlen Gábor Kör, Bethlen Katalin Kör, Bölcsészettanhallgatók Segítő Egyes-e, Centrum Diákszövetk., Délvidéki Egy. és Főisk. Hallg-k Egyes-e (DEFHE) Dunántúli Blokk, Egyetemi Kör, Felvidéki Egy. és Főisk. Hallg-k Egyes-e (FEFHE), a Joghallgatók Segítő Egyes-e, Orsz. Széchenyi Szöv., Székely Egy. és Főisk. Hallg-k Egyes-e (SZEFHE), Szt Imre Kör, Szt Margit Kör, stb. 1922. I: a Centrum Fogyasztási Szövekezettel együtt megalakították a Centrum Kiadóváll. Rt-ot (mely 1923. V. 29: megnyitotta nyomdáját), IV: munkaközvetítő irodát, VI: Diáktájékoztató Hivatalt nyitott. 1923. VI. 14-24: Parádon megrendezték a Keresztény Diákok Világszöv-e II. nemzetk. konferenciáját, nyáron orsz. gyűjtést rendeztek a diáknyomor enyhítésére, ősszel bekapcsolódtak az →Országos Magyar Diáknyomor Enyhítő Akció munkájába. 1925. VI: kudarccal végződött sorsjátéka válságba sodorta, tagegyes-einek egy része kilépett. 1927. XII: megrendezték az I. Főisk. Sakkbajnokságot. 1929: fölépítették balatoni üdülőjét, Gyöngyös üdülő építésére telket adományozott a ~nek. 1930. XI: megalapították a Centrum Menzát. 1934. I: állásközvetítő osztályt szerveztek. 1936. VI. 15-19: Balatonszántódon megrendezték az I., 1937. VI. 20-27: a II. Kisebbségi Ankétot. XII: emlékiratot küldtek az angol ifjúságnak a trianoni sérelmekről, 1938. III. 15: a szl. nemzetnek a szentistváni gondolat jegyében, IX. 27: a felvidéki pol. foglyok ügyében. 1939. X: a ~ belépett a M. Nemz. Diákszöv-be. Az egyetemi egységszervezetek 1943. X. 14: belépésükkel megmentették a ~t a fölbomlástól. 1945. II. 26: föloszlatták. - Lapjai: MEFHOSZ Értesítő (1926-27), MEFHOSZ Körlevelek (1928), Magyar Egyetemi Híradó (1929-35), Egyetemi Híradó (1935-39), Fiatalok (1940-44). 88

Viczián János: A Diákegység-mozgalom. Bp., 1965. (kézirat) - Viczián 1978:55.