Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Cserkész Csapatok Szövetsége


Magyar Cserkész Csapatok Szövetsége, Bp., 1989. jan. 28.-: az újjáalakult cserkészmozgalom elnevezése. - Az 1988. XI. 12: a Jurta Színházban megtartott cserkésztiszti összejövetelen eltértek a vélemények a cserkészet újjászervezéséről. Egyesek szították az ellentétet a kat. és prot. cserkészvez-k között, kihasználva, hogy többen pályáztak a szöv. tisztségeire. 1989. I. 23: az újjáalakuló közgyűlésen többen kimaradtak a vez-ből. A „népi szárny” és főleg prot. cserkészvez-k I. 28: külön közgyűlésükön megalakították a Magyar Cserkészek Szövetségét. A Cégbíróság ezt az elnevezést nem engedélyezte, nevüket Magyar Cserkészcsapatok Szövetségére változtatták. A két szöv. közötti fő különbség: a M. Cserkész Csapatok Szöv. nem követelte meg vezetői gyakorló vallási életét, őket a komm. Hazafias Népfront támogatta. Az eln. (regős) Morvay Péter, üv. eln. Bodolay Géza, főtitkár Papp Emíl lett. Volt olyan csapat, amely mindkét szöv-nél bejelentkezett v. a csapat vezetői megoszlottak a szöv-ek között. Előfordult, hogy mindkét szöv-ben voltak kat. és prot. csapatok és vez-k. Ez a szöv. nem tudott megfelelő vezetést és programot biztosítani, pár hónap múlva több országos vezető is távozott, majd a csapatok nagy része átlépett a M. Cserkész Szöv-be. 2002: a néhány csapat minimális tagsággal rendelkezik. Bo.J.-Fe.Má.