🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Madách
következő 🡲

Madách Imre, alsósztregovai és kiskelecsényi (Alsósztregova, Nógrád vm., 1823. jan. 21.-Alsósztregova, 1864. okt. 5.): költő. - Nagyapja katolizált, apja M. Imre cs. és kir. kamarás, anyja br. Majthényi Anna. Magánúton tanult, vizsgáit a váci piar. gimn-ban tette le. 1837-40: Pesten joghallg. 1842: Balassagyarmaton patvarista Sréter János alispán mellett, XII. 19: ügyvédi okl-et szerzett. 1843. I-VIII. 22: Nógrád vm. tb. aljegyzője, vm. tudósításokat küldött a P. Hírlapnak. 1844. I. 8: táblabíró. 1845. VII. 20: feleségül vette a vm. alispán unokahúgát, a ref. Fráter Erzsébetet. Gyermekeik 1848: Aladár, 1851: Jolán, 1852: Anna Borbála. 1846-1848. IV. 7: vm. főbiztos (a katonaság ellátásáért felelt), hivataláról szívbetegsége miatt lemondott. Világos után Rákóczy Jánosnak, Kossuth titkárának a rejtegetéséért 1853. V: raboskodott. Ezalatt felesége elhidegült tőle, 1854: elváltak. Visszavonult, főleg termtud. és fil. műveket olvasott, vitára hívta a falu r.k. és ev. papját stb. 1859-60: írta főművét, →Az ember tragédiáját, mely Arany János támogatásával sikert aratott. 1861: ogy. képviselő. 1862. I. 30: a Kisfaludy Társ. és 1863. I. 13: a MTA tagja. - Drámái 1839: Commodus, 1840: Nápolyi Endre, Csák végnapjai, 1842: Férfi és nő, 1843 k. Mária királynő, 1844: Csak tréfa, 1859: Civilizátor. Novellái nem jelentősek: líráját is inkább a Tragédia előzményeként tartják számon. - M: Lantvirágok. Pest, 1840. - Az ember tragédiája. Uo., 1861. - Összes Művei. Kiad. Gyulai Pál. Bp., 1880. - Az ember tragédiája. Kiad. Tolnai Vilmos (kritikai jellegű kiadás). Bp., 1923. - Összes művei. Kiad. Halász Gábor. Bp., 1942. V.P.

Szinnyei VIII:200. - Radó György: ~ életr. krónikája. Salgótarján, 1987.