Magyar Katolikus Lexikon > M > Macedóniai


Macedóniai László (Perjámos?, Csanád vm., 1480 k.-Bécs, 1536. márc. 30. előtt): megyéspüspök. - Pécsi knk., baranyai főesp., utóbb pécsi prép. 1520. XII: szerémi mpp. A MA-ban 1522. III. 15-X. 3: vál., 1522-26: tényl. szerémi pp. (Eubel szerint p. jóváhagyást nem kapott). 1522: a kir. követeként a nürnbergi gyűlésen beszédet mondott és segítséget kért a török ellen. 1526: Brodarics István javára lemondott ppségéről, és ismét pécsi prép. A mohácsi csata előtt II. Lajos kir. (ur. 1516-26) Budára küldte. VIII. 29. után Ferdinándhoz csatlakozott. 1527. XI. 21: Ferdinánd (ur. 1526-64) váradi pp-ké nevezte ki, de székét nem foglalhatta el, mert Szapolyai János kir. (ur. 1526-40) Czibak Imrét ültette a váradi székbe. ~ kir. személynökként élt Bécsben. Megkapta Illava várát tartozékaival, amit 1531: adósságai fedezésére el kellett adnia. - M: Oratio habita Norimbergae. Augsburg, é.n. - Die hungerisch botschaft zu Norimberg. H.é.n. - Ernstliche werbung. Augsburg, é.n. - Ain oration. Bécs, 1530. - Oratio. H.n., 1530. - Utóda a szerémi c-en 1526. III. 11: Brodarics István; Váradon 1534. X: Martinuzzi György. 88

Schem Qu. 1857:42, 51. - Mendlik 1864:82. (1527-33: váradi pp.) - Gams 1873:379. (1520. XII-1526: szerémi pp.), 385. (1527. XI-1533: váradi pp. - egyedül) - Bunyitay I:387. - Schem. Mv. 1896:87. (1527. XI. 4: váradi pp.) - Schem. B-D-S. 1900:48. (36.) (téves adatok, itt pécsi pp. is) - Szinnyei VIII:173. - Eubel III:320. - Chobot II:528. - Fogel József: II. Lajos udvara. Bp., 1917:31. - MÉL II:108.