Magyar Katolikus Lexikon > M > METEM-Könyvek


METEM-Könyvek, 1990-: a →Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség egyháztörténeti sorozata. - Hiánypótló monográfiákat, tanulmányköteteket, forráskiadványokat, dokumentumköteteket tartalmaz. Sorozatszerk. 1990-: Zombori István, 1990-98: Somorjai Ádám OSB, 1999-: Várszegi Asztrik OSB. - 1. Szabó Ferenc SJ: A teológus Pázmány. A grazi „theologica scholastica” Pázmány életművében. Róma, 1990. (2. kiad. Bp., 1998) - 2. Sólymos László Szilveszter-Várszegi Imre Asztrik: Pannonhalmi főapátok 1. Kruesz Krizosztom (1856-1885), Kelemen Krizosztom (1929-1950). Bp., 1990. - 3. Udvardy József: A Kalocsai Főszékeskáptalan tört. a kk-ban. Bp., 1992. - 4. Csapodi Csaba: Gr. Zichy Nándor élete és pol-ja. Bp., 1993. - 5. Kelet-Közép-Európa szentje: Adalbert (Vojtech-Wojciech-Béla). Szerk. Somorjai Ádám. Bp., 1994. - 6. B. Muradin Katalin: Faragott kőszószékek Erdélyben. Bp., 1994. - 7. Elmer István: Börtönkereszt. Bp., 1994. - 8. Fülöp Éva Márta: A mo-i bencés kongr. birtokainak gazd. szervezete és irányítása (1848-1949). Bp., 1995. - 9. Gerics József: Egyh., állam és gondolkodás Mo-on a kk-ban. Bp., 1995. - 10. Reisner Ferenc: A Kat. Szemle egyhtört. anyagának repertóriuma (1887-1944). Bp., 1995. - 11. Boba Imre: Morávia tört. új megvilágításban. Bp., 1996. - 12. Orbán Gyula József: Friedensbewegung katholischer Priester in Ungarn, 1950-1956. Bp., 1996. - 13. Rónay Jácint: Napló. Bp-Pannonhalma, 1996. - 14. Galcsik Zsolt: Szerzetesrendek feloszlatása Nógrád megyében (1950). Dokumentumgyűjt. Bp., 1996. - 15. Mező András: A templomcím a magyar helységnevekben (11-15. sz.). Bp., 1996. - 16. Sólymos Szilveszter: Szt Zoerard-András (Szórád) és Benedek remeték élete és kultusza Mo-on. Bp., 1996. - 17. Magyar egyhtört. bibliogr. (1980-1990). Bp., 1997. - 18. Jakó Zsigmond: Társad., egyh., művelődés. Tanulm-ok Erdély történelméhez. Bp., 1997. - 19. Dóka Klára: Egyh. birtokok Mo-on a 18-19. sz-ban. Bp., 1997. - 20. Hermann Egyed emlékkv. Bp., 1998. - 21. A magyar piar. rendtartomány történeti névtára 1666-1997. Bp., 1998. - 22. Kubinyi András: Főpapok, egyh. intézmények és vallásosság a kk. Mo-on. Bp. 1999. - 23. Zakar Péter: A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848-49-ben. Bp., 1999. - 24. Kelemen Miklós: Unitárius kislex. Bp., 1999. - 25. Borovi József: Az esztergomi érseki egyhm. felosztása. Bp., 2000. - 26. Holl Béla: Laus librorum. Bp., 2000. - 27. Szabó Lajos: Utolsó szalmaszál. Bp., 2000. - 28. Mészáros István: „Állok Istenért, egyházért, hazáért”. Írások Mindszenty bíb-ról. Bp., 2000. - 29. Állam és egyh. a polg. átalakulás korában Mo-on 1848-1918. Szerk. Sarnyai Csaba Máté. Bp., 2001. - 30. Kisházi-Kovács László: A városi kegyuraság Szegeden. 1917-1948. Bp-Szeged, 2001. - 31. Regényi Kund Miklós: Die ung. Konvente der oberdeutschen Karmelitenprovinz im Mittelalter. Bp-Heidelberg, 2001. - 32. Orbán Imre: „Ecce, iam vici mundum!” Antiochiai Szt Margit tiszt-e Mo-on. Bp., 2001. - 33. Orbán József Gyula: Kat. papok békemozgalma Mo-on 1950-56. Bp., 2001. - 34. Szilas László SJ: Alfonso Carrillo jezsuita Erdélyben (1591-1599). Bp., 2001. - 35. Frenyó Zoltán: Egy magyar kat. gondolkodó. Mihelics Vid életműve. Bp., 2002. - 36. Tempfli Imre: Sárból és napsugárból. Pakocs Károly ppi helynök élete és kora 1892-1966. Bp., 2002. - 37. A bécsi Pázmáneum. Szerk. Zombori István. Bp., 2002. - 38. Sarnyai Csaba Máté: Polg. állam és kat. egyh. 1848. márc.-dec. A kat. autonómia-törekvések megjelenése. Bp., 2002. - 39. Schwarcz Katalin: „Mert ihon jönn aonyotok és kezében új szoknyák”. Források a klarissza rend mo-i tört-éből. Bp., 2003. - 40. Mező András: Patrociniumok a kk. Mo-on. Bp., 2003. - 41. Molnár Antal: Pp-ök, barátok, parasztok. Bp., 2003. - 42. Csetri Elek-Frivaldszky János, id.: A köz hasznára - az ég kegyelmével. Fridvalszky János a jezsuita, tudós és feltaláló 1730-1784. Bp., 2003. - 43. Valter Ilona: Árpád-kori téglatemplomok Ny-Dunántúlon. Bp., 2004. - 44. Molnár Antal: A kat. egyh. a hódolt Dunántúlon. Bp., 2003. - 45. Uő: Tanulmányok az alföldi katolicizmus török kori tört-éhez. Bp., 2004. - 46. Tóth Sándor Attila: Rómából a pannon Árkádiába. Patachich Ádám fiók-Árkádiája: Nagyvárad, Kalocsa. Bp., 2004. - 47. László, Leslie: Church and State in Hungary 1919-1945. Bp., 2004. - 48. Holl Béla: A váci ppi egyházlátogatási jegyzőkv-ek prot. vonatkozású bejegyzései a 18. sz-ban. Bp,. 2004. - 49. Molnár Antal: Mezőváros és katolicizmus. Kat. egyh. az egri ppség hódoltsági ter-ein a 17. sz-ban. Bp., 2005. - 50. Petrovics István: Kijevtől Kalocsáig. Emlékkv. Boba Imre tiszt-ére. Bp., 2005. - 51. Kiss Gergely: Abbatia regalia - hierarchia ecclesiastica. A kir. alapítású bencés apátságok egyházjogi helyzete a 11-13. sz-ban. Bp., 2006. - 52. Kakucs Lajos: Santiago de Compostela. Szt Jakab tiszt-e Eu-ban és Mo-on. Bp., 2006. - 53. Bikfalvi Géza: M. jezsuiták tört. névtára 1853-2003. Bp., 2006. - 54. Őze Sándor: A határ és határtalan. Bp., 2006. - 55. Sümegi György: Szakrális emlékek a Duna-Tisza közéről. Bp., 2006. - 56. Molnár Antal: A bátai apátság és népei a török kk-ban. Bp., 2006. - 57. Kelemen Miklós-Saliga Irén: Az Unit. értes. (1922-1945) és az Unit. élet (1948-2005) mutatója. Bp., 2006. - 58. Graziano, Ingrid-Eördögh István: Jozef Tiso és a szlovákiai holokauszt. Bp., 2006. - 59. Kisházi-Kovács László: A városi kegyuraság Szegeden a kezdetektől 1850-ig. Bp., 2006. - 60. Takács József: Bpi toronyórák tört. 1889-1909. Bp., 2007. - 61. Varga László: A pannonhalmi egyhm. népiskolái a 19-20. sz-ban. Bp., 2007. - 62. Historicus Societatis Iesu. Szilas László emlékkv. Szerk. Molnár Antal, Szilágyi Csaba, Zombori István. Bp., 2007. - 63. A pécsi egyhm. vonzásában. Tanulm-ok Timár György tiszt-ére. Szerk. Fedeles Tamás, Horváth István, Kiss Gergely. Bp., 2007. **