🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Müncheni Magyar Intézet
következő 🡲

Müncheni Magyar Intézet (ném. Ungarisches Institut München), 1962. dec. 12.-: a bajor fővárosban élő néhány magyar által alapított, a bajor törvények alapján működő, bejegyzett egyesület. - 1963. I: kezdték szervezését. Elnökévé és az int. ig-jává Bogyay Tamás történetírót, titkárrá Jákli István újságírót vál. - Célja „a hungarológia, a történelem, honismeret és irodalom, valamint a szomszéd népekkel, különösképpen a németekkel való kapcsolatok kutatásának előmozdítása”. Működési költségeit kezdetben a ném. szöv. menekültügyi min. juttatásaiból és támogatók adományaiból fedezték. Ez nem bizonyult elegendőnek, a ~et a megszűnés veszélye fenyegette. 1968: Georg Stadtmüller történetíró, egy. tanár igazgatósága alatt ném. vezetés alá került. Bogyay Tamás megmaradt a bejegyzett pártfogó egyes. elnökének. Függetlenségét tiszteletben tartva, 1970-: a bajor kulturális min-tól fenntartási költségeire rendszeres anyagi támogatást kapott. Kiadványai költségeit egyéb közületi és magán forrásokból kellett fedeznie. 1964: kezdődött a Studia Hungarica m. tört. kv-sorozat köteteinek, 1969: az Ungarn Jahrbuch tud. évkv-einek kiadása. A ~ gazdag kvtára emigrációs sajtógyűjteményt, Ny-i m. pol. és kulturális személyiségek írásos hagytékát őrzi. 1979. XI: Georg Stadtmüller halála után tanítványa, Horst Glassl történetíró lett a ~ ig-ja. 1983: bekapcsolódott a munkába K. Lengyel Zsolt tud. munk., aki évekkel később ügyvez. lett. A tevékenységi kör kiterjesztését és a munka eredményességét javította, hogy 2000: a bajor törv-hozás bővítette a ~ munkaterületét, mely anyagilag biztonságosabb helyzetbe került. A bajor állam és Mo. megállapodása alapján a M. Kulturális Örökség Min-a a költségvetésben kb. 25%-os részesedést vállalt. Az addigi kutató-tud. és tájékoztató munka kibővült a bajor-magyar kulturális kapcsolatok témakörével. Erről a ~ben rendszeres előadásokat, ülésszakokat, fölolvasásokat, hangversenyeket, kiáll-okat stb. rendeznek m. és ném. közreműködőkkel. Bo.Gy.