🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Müller
következő 🡲

Müller Anna Mária, SJC (Báziás, Krassó-Szörény vm., 1901. okt. 5.-Bp., 1983. máj. 2.): szerzetesnő. - Bpen tanítónőképzőt végzett. 1921. VIII. 1: Bpen lépett a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1923. VI. 30: uo., örök esküjét 1942. VI. 12: Pécelen tette. - 1922. IX: Bpen, 1929: Balatonfüreden 1930: Kálozon főnöknő. 1933: Pécelen a lelkigyakorlatos ház vez-je. - A szétszóratás után 1950-77: Szatymazon lelkigyakorlatokat adott, a →Jézus Szíve Szövetséget szervezte, vez. r.k.

Müller Erzsébet M. Rita, ASzFL (Ráckeve, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1914. nov. 22.-Ráckeve, 1976. nov. 5.): szerzetesnő. - 1933. XI. 11: Bpen lépett a kongr-ba. 1937. II. 2: első, 1941. II. 2: örök fog-át uo. tette. Dorogon a bányakórházban, a bpi →Szent Ferenc Kórházban, majd Tatabányán konyhavez. r.k.

Müller Ilona Gellért, FMMN (Eger, Heves vm., 1899. nov. 18.-Grottaferrata, Olo., 1992. aug. 16.): szerzetesnő. - 1920. XI. 17: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1923. IX. 17: első, 1926. IX. 17: utolsó fog-át uo. tette. A rház házt-ában dolgozott, majd Olo-ban élt. r.k.

Müller Jenő (*Császlóc, Ung vm., 1886. jún. 9.): plébános. - A gimn-ot Ungvárt és Egerben, a teol-t Egerben végezte, 1909. VI. 21: pappá szent. Dévaványán, 1911: Füzesabonyban, 1912: Kenderesen és Nyíregyházán kp., 1913: hitokt., 1917: Karcagon hitokt., 1918: Gyöngyösön, 1921: Jászjákóhalmán és Jászfényszarun, 1923: Sirokon kp., 1931: Kömlőn plnosh. - M: Világosság a páholyban. Eger, 1918. - Gyöngyösi vt-k a kommunizmus idejéből. Gyöngyös, 1920. - Giling-galang. H.é.n. - 1928. I-1931. V: a Jászsági Katholikus Tudósító fel. szerk-je. 88

Schem. Agr. 1945:221. - Szolnok m. sajtóbibliogr. 1976:55. (99.) - Gulyás XVIII:1360.

Müller Lajos, SJ (Dunaföldvár, Tolna vm., 1874. júl. 22.-Szeged, 1945. márc. 27.): főiskolai tanár, rektor. - A gimn-ot a pécsi piar-knál és a pécsi ciszt-eknél, a teol-t 1892-96: a pécsi papnev-ben végezte. 1896: pappá szent. Sombereken, Szekszárdon, Kisvaszaron, Villányban kp., 1903. VII. 7: Nagyszombatban belépett a JT-ba. A r. főisk-n 1907-09: fil-t, az innsbrucki egy-en teol-t végzett. Utolsó fog-át 1918. II. 2: Bpen tette. Hitszónok és házfőn. Bpen és Érden, újoncmester Nagyszombatban, utóbb Szegeden és Érden. 1945: a lágerban tartott hadifoglyok látogatása közben kapta el a tífuszt, amibe belehalt. - 1944: a SZIA I. o. tagja. - Állandó munk. 1896-1903: a Pécsi Naplónak, a Szt Család kis Követének, 1925: az Eucharistiai Értesítőnek. - M: Ima és hivatás. Lintelo után. Bp., 1912. (2. kiad. Uo., 1937) - A jó Isten kórháza. Uo., 1914. (ném. és szl. is) - A 4. parancs. Uo., 1914. - Ne mentegesd magad, vagyis meghívó az Úr Jézus lakomájára. Uo., 1914. - Ima és gondviselés. Uo., 1915. - Az isteni gondviselés. Vigasztalás a háború szenvedéseiben. Uo., 1915. - A ker. házasság, kül. tek. az 1918. V. 19: életbeléptetett új egyhjogra. Uo., 1921. - Lehet-e a ker. ember szociáldemokrata? Uo., 1921. (Kis kvtár a kath. hívek számára 28-29.) - Jézus szíve hónapja. 30 elmélkedés Jézus szívéről. Uo., 1923. - Az első parancs. Uo., 1924. (Ker. kis kvtár 1.) - A második parancs. Uo., 1924. (uaz 2.) - A harmadik parancs. Uo., 1924. (Ker. kis kvtár 3.) - Jézus Szíve tiszt-e. 2. kiad. Uo., 1924. (A lelki élet kiskönyvei II. évközi sorozat 1.) - A negyedik parancs. Uo., 1924. (Ker. kis kvtár 4.) - Az ötödik parancs. Uo., 1924. (uaz 5.) - ~ elmélkedései, melyeket 1924. jún. 24-26-án a székesfehérvári egyhm. zsinaton tartott. Székesfehérvár, 1924. - A hatodik és kilencedik parancs. Bp., 1925. (Ker. kis kvtár 6.) - A hetedik és tizedik parancs. Uo., 1925. (uaz 7.) - A nyolcadik parancs. Uo., 1925. (uaz 8.) - A boldogság útja. Uo., 1925. - Az Anyasztegyh. 5 parancsa. Uo., 1926. (Ker. kis kvtár 15.) - A bérmálás. Uo., 1926. (uaz 18.) - Az isteni erények. 1-2. köt. Uo., 1926. (Ker. kis kvtár 12-13.) - Az isteni malasztról. Bev. a hét szentséghez. Uo., 1926. (uaz 16.) - A keresztség. Uo., 1926. (uaz 17.) - Általános és részletes lekiismeret-vizsgálás. Uo., 1926. - A róm. index. Nevezetesebb tiltott kv-ek jegyzéke. A kv-bírálatról és a kv-tilalomról szóló legújabb egyh. törv-ek ismertetésével. Uo., 1926. (Kat. kultúrkvtár 8.) - Bernhard Zsigmond SJ 1880-1926. Uo., 1927. - Az Oltáriszentség. Uo., 1927. (Ker. kis kvtár 20.) - A penitenciatartás. Uo., 1928. (uaz 21.) - A házasság. Uo., 1928. (uaz 24.) - Az utolsó kenet. Uo., 1928. (uaz 22.) - Az egyházirend. Uo., 1928. (uaz 23.) - Ált. és részletes lelkiismeretvizsgálás. Uo., 1929. - Hitoktatások a népmisszió előkészítésére. Uo., 1930. - Az Atya hív téged. Uo., 1930. - Szentlélek novena. Joseph Walter után. Uo., 1930. - Leányhivatások. Uo., 1931. - A sziklán épült kincsesház. Uo., 1931. - „Szeressétek egymást!” Uo., 1932. - Aszkétika és misztika. 1-2. köt. Uo., 1932-35. - Boldogasszony anyánk. Uo., 1932. - Leánybarátkozások. (A Leányhivatások folytatása) Uo., 1932. - Sponsa Christi. Ketter után. Uo., 1932. - Szeressétek egymást. Vallásos elmélkedések. Uo., 1932. - A kis titok. Cassian Karg nyomán átd. Uo., 1932. - Hogyan lettem én katolikussá? Írta Svenson Jón. Ford. Uo., 1933. - A nagy Szentség szolgálatában. Uo., 1934. - Szt bilincsek. Vallásos elmélkedések. Uo., 1934. - Ferrero Benigna Consolata nővér élete. Ném. és ol. kiad. után s.a.r. Uo., 1934. - A jó Isten. Értekezés Isten végtelen irgalmáról. Uo., 1935. - Isten kezében. Vital Lehodey nyomán átd. Uo., 1935. - Pünkösdi ajándék. Uo., 1936. - Jertek, imádjuk! Novena az Oltáriszentség tiszt-ére. Uo., 1937. - A kereszt isk-ja. Uo., 1937. - Legyetek tökéletesek! Uo., 1937. - Rejtett gyémánt. (Lukács Elvira) 1921-1937. Uo., 1937. - A kereszt diadala. Uo., 1938. - Harmatozzatok egek! Uo., 1939. - „Példát adtam nektek.” Elmélkedések vízkereszt utáni első vasárnaptól hamvazószerdáig. Uo., 1939. - Szeretett minket. Elmélkedések a Szentháromság vasárnaptól pünkösd után 7. vasárnapig. Uo., 1939. - „Igazság és élet.” Elmélkedések pünkösd után 22. vasárnaptól ádvent első vasárnapjáig. Uo., 1940. - Példabeszédekben szólott. Uo., 1940. - Jegyesoktatás jegyesek és házasságra készülő felnőtt ifjak és hajadonok számára. 2. jav. kiad. Uo., 1940. - Tanuljatok tőlem! Elmélkedések pünkösd után 7. vasárnaptól a 15. vasárnapig. Uo., 1940. - Apostolkodás a haldoklók megsegítésére. Uo., 1942. - Árpádházi B. Margit élete (1243-1270). Uo., 1942. - Az apostoli hitvallás. Első ágazat. 1. rész. „Hiszünk egy Istenben.” Uo., 1944. - 2. rész. „Hiszek az Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.” Uo., 1944. - A falu angyala. Mirbach Frida brnő élete. Pécs, 1944. - A Jézus Szíve-tiszt. tört. Bp., 1944. 88

Cat. SJ 1935:47; 1946:31. - JTÉ 1940:335. - Tóth 1942. - Fejér József SJ-Vácz Jenő SJ: Könyvészeti adatok. Bp., 1942. - Gulyás XVIII:1363.


Müller Antal (*Mór, Fejér vm., 1885. ápr. 18.): szövetkezeti igazgató, a Keresztény Iparosok Szövetsége főtitkára. – A főv. iparrajzisk. 2 é. tanf. után technológiát végzett. Fiatalon a kerszoc. szakszervezeti mozg. tagja, a →Keresztény Iparosok Országos Szövetsége alapító tagja, 1921–: ig-ja, a VIII. ker. Keresztény Polgárok Szöv. aleln. 8 szakipari szövetk-et alapított, köztük a Szabóiparosok Szövetk-ét, melynek évekig ig-elnöke. Kerszoc. politikusként 1920–44(?): a főv. tvhat. biz. tagja. Bp. III. választóker. ogy. képviselője 1931: és 1935: a Ker. Gazd. Párt, 1939–44: a M. Élet Pártja programjával. Az Orsz. Ipartanács tagja. – 1930–44: az Ipar/Iparos Hírlap hetilap főszerk-je. 88

Földnépe naptára 1929:31. – Ogy. alm. 1931:219. Arck.; 1935:331. Arck.; 1940:265. Arck. – Ker. m. közél. alm. II:724. – Gergely 1993:157.

Müller Károly (Bp., 1886.–Bp., 1963.): karnagy, zeneszerző. – A bpi Zeneműv. Főisk. Koessler J. (1853–1926) és Thoman István (1862–1940) tanítványaként végzett, 1905: zenetanár okl. szerzett. 1908–10: a Budai Zeneakad. tanára. 1911: a Turul Férfikarral a római világkiállításon szepelt. A MÁV Törekvés, a MÁV Magyarság, a Ganzgyári Énekes Zeneegyes., a Bpi Ált. Munkás Dalegylet, 1920–: a M. Dalosszöv. orsz. karnagya. 1921–: az Operaház és a Városi Szính. nyári hangversenyeit vezényelte. 1924–27: a Szfőv. Zenekar karnagya. 1933: az Elektromos Művek Énekkarával elnyerte a Király-díjat. 1928–: a BSZKRt zenei ig-ja, a zenekart 60 tagú szimfónikus zenekarrá szervezte, mellyel gyakran szepelt a bpi rádióban és külf. hangversenyeken. . Tanulmányúton járt Olo-ban és É-Afrikában. – Szerzeményei: Éjfélkor; Karácsonyéj; Klára (operák). 1912: ünnepi nagymise (vegyeskarra és zenekarra), dalok, kórusok férf- és vegyeskarra, zongoradarabok. 88

Molnár 1936:449. – Zenei lex. 1965. II:685.