🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Möss
következő 🡲

Möss, Sigismund (1647 k.-1687): erdélyi szász szobrász, sírkő- és oltárfaragó. - A Szepességből települt Nagyszebenbe. Sírköveire jellemzőek a barokk motívumok: bizonytalanul körvonalazott, elfolyó szegély, nem a holt, hanem az élő ember ábrázolására való törekvés, mozgást kifejező lebegő angyalok fent, puttók lent, a négyszögű pajzsmező helyett ovális, kiemelkedő medaillon és az egész sírkövet beborító figurális díszítőmotívumok. Sírkövei Nagyszebenben (Matthias Semringer szász ispán síremléke, 1680), Brassóban, Doborkán. ~ készítette a szenterzsébeti oltárt, számos epitáfiumot (Lőcse, Nagyszeben) és szószékmennyezetet (Medgyes, Szászsebes). V.S.

SSK 1976:256.