Magyar Katolikus Lexikon > M > Mösch


Mösch Lukács, Szt Ödönről nev., Moesch, Piar (Mainz, Hessen, 1651. szept. 4.-Nikolsburg, Morvao., 1701. márc. 25.): tanár. - Resovban (Ressovia, Lengyo.) 1668. X. 18: lépett a r-be. 1669. X. 20: egyszerű fog-at tett. 1671. X. 23: Podolinból Privigyére érkezett aritmetikát tanítani. 1673: Podolinban, 1675. VII. 20: Privigyén fil-t tanult. 1676: Podolinban logikából és fiz-ból megvédte téziseit. 1679. VI. 11: Gorában (Lengyo.) pappá szent. 1681. IX. 14-től Podolinban a rétorokat és a poétákat tanította, majd 1684. III. 18: szerz-társaival együtt visszatért Podolinba, ahonnan Thököly szabharca miatt menekültek el. VIII. 17: Podolinból Litvániába utazott, 1685. XII. 27: tért vissza. 1686. VI. 25: a rfőnök rendeletére Pálffy Károly felszabadító csapatai mellé Budára utazott lelkésznek. Ránkmaradt hadtud., hadmérnöki munkái alapján sejthető, hogy Pálffy Károlynak nemcsak lelki, hanem haditanácsokat is adott. X. 19: Bécsbe utazott, hol Pálffy Károly fiainak, Miklósnak és Ferencnek tanítója. 1688-91: Privigyén rektor. 1689. II. 15: Szentgyörgyön vizitált, 1692. VII. 3: a lengy-m. rtart. mo-i megbízottja (commissarius generalis). 1695. VIII. 26: a m. piar. rtart. viceprovinciálisa. 1698. IX. 15: rektor Privigyén. - ~ írta az első tankv-eket a hazai piar. isk-k számára. Poétika-tankönyve az egyik legjelentősebb hazai barokk költészettan. Számtankv-ében arra törekedett, hogy a tanulókat könnyű módszerrel vezesse és juttassa el a gyakorlati életben szükséges számolási készséghez. Tudatosan érdekes példákat közölt kv-ében, hogy a tanulási kedvet fokozza. - A 17. sz. végén a m. piar. r. egyik legtehetségesebb egyénisége, életének ebben a szakaszában a ném., a lengy. és a m. piar. házakat kívánta egy tart-ba tömöríteni. Emiatt rtársai ellenállásával is meg kellett küzdeni, vsz. ezért kérte magát Nikolsburgba. 1700. XI. 17: végleg elhagyta Mo-ot. - M: Vita poetica. Nagyszombat, 1693. - Arithmeticus Practicus. Uo., 1697. - Kz-ban: Bibliotheca Mathematicae. (Podolin, 1684); Geometria practica. (Privigye, 1692). 88-M.I.