🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mórocz
következő 🡲

Mórocz Antal (Pápa, Veszprém vm., 1835. máj. 17.-Gödöllő, 1918. máj. 28.): lelkipásztor. - A gimn. 1-6. o-át a győri bencéseknél végezte, 1852. IX. 8: belépett a bencés r-be. 1855/56: Pannonhalmán teol. hallg. 1856. IX. 14: veszprémi egyhm-s lett. 1859. VII. 26: pappá szent. Súron, 1860: Somlóvásárhelyt, 1864: Zalaszentgróton, 1867: Tüskeváron, 1869: Somlószöllősön kp., 1870. X. 26-1914. I. 10: nyugdíjazásáig Lovászpusztán adm. 1885: tp-ot, 1910: isk-t építtetett. - M: A lovászpatonai pléb. Bp., 1885. - Vén bakter kátéja. (Verses elb.) H.é.n. T.E.

Pfeiffer 1986:740. (hiányos könyvészeti adatokkal)

Mórocz Emilián Pál, OSB (Pápa, Veszprém vm., 1861. jún. 23.-Celldömölk, 1930. szept. 5.): gimnáziumi tanár, perjel. - 1878. VII. 28: lépett a r-be, Pannonhalmán teol-t, 1888: a bpi tudegy-en lat-gör. szakot végzett, 1884. VII. 4: ünn. fog-at tett, 1885. VII. 6: pappá szent. Pannonhalmán hitszónok, 1886: Pápán, 1893: Komáromban, 1894: Esztergomban gimn. tanár, 1895: Pannonhalmán újoncmester, a papnöv-ek tanulm. felügy-je és spirituálisa, 1903: alperjel, esp., 1920-23: Komáromban házfőn. 1923: Celldömölkön perjel, 1928-30: házgondnok is. - 1923: a himi (Abaúj-Torna vm.) határvillongás kapcsán a Felvidékről kiutasított 60 m. egyike, indoka: Szt István napján bemutatott nagymiséjével veszélyeztette a Csehszl. Közt-ot. - Írásai: Isten Igéje (1883/84: 4 sztbeszéd) - pápai bencés gimn. értes. (1886/87: A rómaiak temetkezése és sírjai; 1890-93: A m. és lat. nyelv párhuzamos tanítása a gimn. első o-ban. 1-3. r.), Szt Gellért (1898-1916: 27 sztbeszéd és elmélkedés), komáromi bencés főgimn. értes. (1913/14: Kovács József pécsi pp. emlékezete, 1914/15: Háborúnk tanúlságai, 1915/16: Vaszary Kolos) 88

Szinnyei IX:310. - Balogh 1940:34. - PN 1987:120. (928.)