🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mónika
következő 🡲

Mónika, Szt (Tagaste, Észak-Afrika, 331-Ostia, Itália, 387): Szt Ágoston édesanyja. - Ker. családból született, szigorú szolgáló nevelte. A még pogány Patriciushoz adták férjhez. 22 évesen szülte Ágostont, majd Navigiust és egy leányt. Gyermekeit kezdettől ker-nek nevelte, mindjárt születésük után beíratta őket katekumennak, hogy a maga idejében megkeresztelkedjenek. Nehéz természetű férjét sikerült szelídségével megnyernie, 370: megkeresztelkedett, 371: meghalt. Ekkor kezdte ~ lelki harcát Ágoston megtéréséért. 385: elindult utána, Milánóban 387 húsvétján jelen volt fia keresztségénél, együtt indultak haza, de mielőtt hajóra szálltak volna Ostiában, ~ meghalt. Itt, a S. Aurea-tp. mellett temették el. 1430. IV. 9: ereklyéit átvitték Rómába, a mai S. Agostino-tp-ba. Az édesanyák példaképe és védősztje. - Tiszt-e Mo-on a barokk időkben az ágostonrendiek buzgólkodására egykori tp-ukban Budán (ma ferences tp., Margit krt.) virágzott. Az ágostonosok harmadrendjének tagjai az önmegtagadás és szigorúbb erkölcsi élet jeléül szentelt szíjövet viseltek derekukon, és ~ oltalma alá helyezték magukat. Külön kpnájuk is volt. A társulat (Sodalitas Sacra Corrigiae) az anyaság felelősségével és önfeláldozásával, a család kultuszával társad-reformáló hivatásra vállalkozott. Népszerűségét ránk maradt díszes, illusztrált névkv-e tanúsítja: sok tagja volt a társad. minden osztályából. - ~-ereklyét őriz Piliscsaba tp-a, talán a budai klarisszáktól került ide. Kunszigeti asszonyok szerint ~ úgy tartotta, hogy az életnek 9 keresztje van, s köztük a házasság keresztje a legnehezebb. - Védősztje anyáknak, családoknak, bűnbánóknak. Ü: máj. 4., 1969 óta aug. 27. - Ikgr. Önállóan özvegyi fátyollal, gyakran fiával, Ágostonnal együtt, ill. Ágoston életét ábrázoló képciklusokban szerepel. **

Kühár Flóris: ~. Győr, 1922. (Védőszentjeink élete 21.) - Kirschbaum VIII:22. - BS IX:548. - Bálint I:356. - SzÉ 1984:499.