Magyar Katolikus Lexikon > M > Mázy


Mázy Engelbert Nándor, OSB (Péterd, Veszprém vm., 1865. nov. 12.-Tihany, 1933. febr. 28.): apát. - A győri főgimn-ban, a pannonhalmi teol-n és a bpi egy-en tanult, 1882. VII. 30: lépett a r-be, 1889. VII. 6: pappá szent. 1889: tanár Pannonhalmán, a r. tanárképző int-ében. 1899: Kőszegen házfőn. és a gimn. ig-ja, 1907: Kassán, 1920: Miskolcon, 1924: Pannonhalmán főig. 1927: tihanyi apát. - 1908: szerepe volt a →Katolikus Középiskolai Tanáregyesület létrehozásában, 1908-14: ennek első elnöke, majd tb. elnöke. 1915: a SZIA I. o-ának alapító s az ASZTT tagja. A →Szociális Missziótársulat szikszói anyaházának első lelki ig-ja volt. - Fm: Paedagógiai alapfogalmak. Bp., 1893. - Szerzetes szellem Wolter Mór „Praecipua ordinis monastici elementa” cz. műve nyomán. Győr, 1894. - Ált. paedagógia, kül. tek. a középisk. tanárvizsgálati követelményekre. Győr, 1895. - A tiszta erkölcs érdekében. Bp., 1908. - A szociális kérdés. Miskolc, 1921. - Erkölcsi nevelés. Pápa, 1922. - Szt Benedek tanítása az alázatosságról. Pannonhalma, 1922. - Szerk. 1898-1901: a Szt Gellért hitszónoklati folyóiratot. 88

Szinnyei VIII:949. - Schermann 1940:83.