🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mártonfi
következő 🡲

Mártonfi Antal (1740/50-Gyulafehérvár, 1799. nov. 19.): kanonok. - M. József pp. testvére. 1782: a gyulafehérvári szem. egyhjog tanára. 1788: Batthyány Ignác pp. Bécsbe küldte, ahol Hell Miksa tanítványa volt. 1782: hazatért, s mint első csillagász-knk. a gyulafehérvári csillagvizsgáló ig-ja, melynek műszereit is beszerezte. - M: Initia Astronomicae, speculae Batthyanianae Albensis in Transilvania, cujus I. Originem et adjuncta, II. Adparatum Astronomicum, III. Rectificationem Instrumentorum proposuit. Gyulafehérvár, 1798. - Praelectiones Theologicae Pastoralis 1785. Kz. 1-2. köt. 88

M. Sion 1890:556. - Szinnyei VIII:749.

Mártonfi József, csíkmindszenti, SJ (Csíkszentkirály, Csík szék, 1746. jan. 15. [ker. n.]-Gyulafehérvár, 1815. márc. 3.): megyéspüspök. - Csíksomlyón s a kolozsvári jezsuitáknál tanult, 1763. X. 28: lépett a JT-ba, 1770: Budán, 1771: Bécsben, 1772: Budán, 1774: Kolozsvárt tanár. 1775. X. 1: pappá szent. 1779: az erdélyi kat. isk-k főig-ja, 1786: gyulafehérvári knk., kormányszéki tan., 1793: serviai vál. pp. 1781: a →Norma Regia szerzője, amellyel a bécsi udvar az erdélyi isk-ügyet szabályozta az 1777. évi →Ratio Educationis mintájára. 1799. III. 14: erdélyi mpp. Kalocsán 1800. XI. 9: Kollonich László szent. pp-ké, XI. 23: foglalta el székét. Mint pp. elsőként kezdeményezte a papság nyugdíjügyének megszervezését. Saját költségén szerelte fel az 1805: felépült kolozsvári csillagvizsgálót, hozzájárult annak fenntartásához. Színművei kz-ban maradtak. Sírja a gyulafehérvári szegyh-ban. - Utóda a serviai c-en 1806: Scharlack Károly, Gyulafehérvárt 1815. IX. 20: Rudnay Sándor. 88

LBE:505. (Mártonffy) - Schem. Trans. 1838:XLIII. (72.) (s.v. Mártonfi); 1913:15. (s.v. Mártonffi) - Mendlik 1864:89. - Gams 1873:382. (s.v. Mártonffi; 1800. IV. 2-†1815. III. 3: pp.) - M. Sion 1890:556. - Szinnyei VIII:757. - Temesváry 1930:1. (címere); 1931:22; 1932:25. - Heinrich László: Az első kolozsvári csillagda. Bukarest, 1978. - Jakubinyi 2004:31.