Magyar Katolikus Lexikon > M > Mártonffy


Mártonffy György, csíkkarcfalvi, 1713-tól br. (Karcfalva, Csík szék, 1663 k.-Gyulafehérvár, 1721. szept. 5.): megyéspüspök. - Esztergomi egyhm-sként a bölcs-et Nagyszombatban, a teol-t a Pázmáneumban végezte. 1688. XI. 5: Vásárút, 1691. IV. 22: Felsőszeli, 1701: Szempc plnosa, 1703. VI. 22: pozsonyi knk., 1706. VI. 4: aradi prép. 1707. XI. 25: esztergomi knk. 1708: Nagyszombat városplnosa, VIII. 11: tanúja volt a Szt Miklós-tp. Mária-képe könnyezésének. 1709. II. 22: barsi, 1711. XII. 21: nyitrai főesp., 1712. XII. 12: szentistváni prép. 1713. II. 18: erdélyi mpp., prépsága és főespsége megtartásával. 1714. VIII. 21: a p. megerősítette, 1716. II: pp-ké szent. 1716. II. 19: tartotta első sztmiséjét mint pp. 1715. VI. 4: kir. tan., X. 13: Alsó-Fehér vm. főispánja, melyről 1718: lemondott, 1718. XII. 27: erdélyi főkormányszéki tan. Kolozsvárt az unit-októl visszaszerezte a Szt Mihály-tp-ot, s 2 knk. stallumot alapított. Gyulafehérvárt a szegyh-ban 4 márványoltárt állíttatott, 24 ezer Ft-ot hagyott kegyes célokra. Sírja a gyulafehérvári szegyh-ban. - M: Újólag kifakadott könyhullatások forrása, avagy: az irgalmasság annyának a boldogságos Szűznek... Nagyszombat városában, képe által lett csudálatos könyvezése. Nagyszombat, 1739. - Utóda 1724. III. 13: Antalfi János. 88

Schem. Trans. 1838:XXXV. (61.); 1913:14. (s.v. Mártonffi) - Mendlik 1864:89. (s.v. Mártonffi) - M. Sion 1886:829. - Zelliger 1893:319. - Kollányi 1900:323. (s.v. Csík-Harcfalvai Mártonffy!) - Szinnyei VIII:754. - Temesváry 1910:9. (*1663; címere is) - Temesváry 1931:17; 1932:8. - Vorbuchner 1925:89. - Bíró 1941:117. (itt tévesen 1716-22: pp.) - Jakubinyi 2004:29.