Magyar Katolikus Lexikon > M > Mártires


Mártires, Bartolomeo Fernandes, Dos, B., OP (Lisszabon, Port., 1514. máj.-Viana do Castelo, 1590. júl. 16.) érsek. - Eredetileg Vale volt a vezetékneve, de a Vértanúk Királynője iránti tiszt-ből, akinek tp-ában keresztelték, felvette a Dos Martires nevet. 1528. XI. 11: lépett a r-be Lisszabonban, ahol 1538: fejezte be tanulm-ait és pappá szentelték. 20 évig lisszaboni és évorai konventekben tanított, 1557: Lisszabonban a Benfica-konvent priorjává választották. 1559. I. 27: kinevezték Braga érs-évé. IX. 3: szent. pp-ké. A kinevezést csak Granadai Lajos tartfőn. iránti engedelmességből fogadta el. Katekizmust írt, emelte a papság szellemi és lelki színvonalát, több városban is külön isk-kat alapított az erkölcstan oktatására. Sokat írt, egyik nagyhatású műve a 22 kiadást megért Stimulus pastorum ('Lelkipásztorok ösztökéje'). 1560: a nyilvános bragai isk-t jezsuitákra bízta, akik azt koll-má alakították át. 1561-63: részt vett a trienti zsinaton, 268 javaslatot nyújtott be. A zsin. hatrozatainak megvalósítására 1564: egyhm., 1566: tartományi zsinatot tartott. 1571: zsinati szellemű szeminárium megnyitását kezdeményezte Campo Vinhában. - 1582. II. 23: lemondott az érsségről, és visszavonult a Viana do Castelo-i Szt Kereszt konventbe, melyet 1561: ~ kezdeményezésére alapítottak teológusok és prédikátorok képzésére. Itt halt meg. - II. János Pál p. 2001. XI. 4: Borromei Szt Károly ünnepén avatta b-gá, akivel együtt annyit fáradozott a trienti zsinat megvalósításáért. **