Magyar Katolikus Lexikon > M > Máriafalva


Máriafalva, v. Vas vm. (Mariasdorf, Au.): plébánia a v. szombathelyi egyhm. pinkafői esp. ker-ében. - 1392: Menhart. 1400: már létezett. Tp-át Nagyboldogasszony tit-ra sztelték, a mait 1500 e. építették. Burgenland legszebb későgótikus tp-a. 1666: barokk berendezéssel látták el. 1882-99: →Steindl Imre állította vissza gótikus formájába. A főoltár és a szószék majolika burkolatát a Zsolnai gyár, az orgonát Peppert Ferdinánd készítette. Anyakönyvei 1682-től.  Filiái 1914: Fehérpatak, Grodnó, Gyimótfalva, Hamvasd, Határfő, Őribánya, Sóshegy, Szalónakújtelek, Villámos. **

Schem. Sab. 1914:50. - Dehio 1980:184. - Schem. Eisenstadt. 1980:168. - Juhász 1982:132.

Máriafalva, Larguca, Sărcutza (Lărguța, Bacău [Bákó] m., Moldva, Ro.): 1. falu Nicolae Bălcescu községben, a Nagy Tázlóba folyó Larguca -patak völgyében. A 17-18. sz: jött létre, félreeső, erdős helyen. Az 1888/89-es Valea Seacă-i statisztika ~ként említiában ~ként található, r.k. lakosságát először 1850: említik. ~t elkerülte a kollektivizálást.. - Összlakossága 1761: 87, 1890: 114, 1930: 144, 1970: 250, 1992: 299. A lakosság nemzetisége gyakorlatilag egészében m., ezt Románia Nagy Földr.; nemzetisége egészében m., ezt Lahovari (1890) vallotta, 1930: a Szótára (1890) bevallja, az 1930. évi népszámlálás tagadjnépszámlálás tagadta. Vallás: r.k.: 1761: 87, 1842: 62, 1902: 121, 1930: 144. 1992: 296 r.k., 1 g.kel., 2 unit. - 1948-54: a romáumén mellett m. nyelvű tanítás is folyt ~n, 1 tanerővel, 30-35 diákkal. - 2. filia. A 18. sz: Forrófalva, a 19. sz: Pusztina, a 20. sz: Bogdánfalva filiája. Tp-át 1778: a Szt Kereszt, 1889: a Szt Szűz Anyaságának tiszt-ére szent. 1902: Neumann Péter bogdánfalvi pap új tp-ot épített paticsból, havonta átjárt ~ra s magyar nyelven-ul misézett, amíg Mihai Robu pp. el nem tiltotta ettől. A tp-ot 1956: felújították. H.P.ot 1956: fölújították. H.P.

Lahovari IV:146. - Domokos 1979:1384. - Zsombor 1991:14-19. sz. - Gabor 1995:162. - Domokos 2001:142.