🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Máriabesnyői töredék
következő 🡲

Máriabesnyői töredék: ferences kolostorban a 15. végén másolt, magyar nyelvű kézirat másfél levélnyi töredéke. - Egy Krisztus kínszenvedéséről és haláláról szóló dialógus részlete, a →Piry-hártya feltehetően ugyanezen dialógus, ill. kódex egy másik töredéke. Egy 1611: nyomtatott kv. javításához használták fel a máriabesnyői kapucinusok, 1909: a nagyszombati jezsuita kvtárban bontották ki a nyomtatványból. A jezsuiták magyar rendtartománya 1921: adományozta az MTA-nak. Jelzete: K 37. - Kiadása: MNy 1910:20. (Jablonkay Gábor: A ~) M.E.

ItK 1927:62. (Timár Kálmán: M. kódexcsaládok)