🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mária Terézia Fiúnevelő lntézet
következő 🡲

Mária Terézia Fiúnevelő lntézet, Kolozsvár, 1940–1948?: a →Zágoni Mikes Kelemen R.K. Gimnázium kollégiuma. – A fölvételért VII: kellett folyamodni, a vagyontalan, jeles előmenetelű és magaviseletű tanulók ingyenes helyet kaphattak, ill. kérhettek alapítványi helyet, melyekről az Erdélyi R.K. Egyhm. Tanács igazgatótanácsa döntött. A ~ elöljárói piar. tanárok, a növendékek állandó felügyelet alatt voltak. A két rendi elöljárón kívül különösen a kisebbek tanulm. előmenetelére 2 tanár ügyelt. A növendékek zenét is tanulhattak, az int-nek háziorvosa volt. A konyhát és a betegszobát vincés nővérek vez. A 3 főétkezésen kívül elő lehetett fizetni tízóraira és uzsonnára. 1941: az évi ellátási díj 450 P, amit negyedévi, esetleg havi részletekben törleszhettek. Ehhez járult fürdő, gyógyszer, orvos, szalmazsák és ágyterítő használati díj, 18 P egész évre. A mosatásról a családi ház gondoskodott. 88

Jámbor 1942:349.