🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mária Légió
következő 🡲

Mária Légió (lat. Legio Mariae, ang. Legion of Mary): nemzetközi laikus apostolkodó mozgalom. - 1921. IX. 7: Dublin (Íro.) egyik plébániáján alapította Frank Duff a →Szent Vince Szeretetegyesület és az antialkoholista apostolkodással foglalkozó Mértékletesség Társaságának Úttörői csoport tagjaiból az Irgalmasság Anyjának Egyesülete néven, később, világszerte elterjedt szervezetté válva vették fel a római légiók hűségére, fegyelmezettségére, kitartására utaló ~ nevet. - Lelkiségük Grignion Szt Lajosé, céljuk az Egyh. szolgálata közös imával, tökéletes Mária-tisztelettel, karitatív tevékenységgel, beteg- és kórházlátogatással és személyes kapcsolatépítésen alapuló apostolkodással, mindig a közvetlen egyh. elöljárók kívánsága szerint. Missziós feladataik közé tartozik a börtönviseltekkel, hajléktalanokkal, prostituáltakkal való foglalkozás. Szervezeti egységeik neveit is az ókori róm. légióktól kölcsönzik: plébániai csoportjuk a praesidium, a pp. és plnos által kinevezett lelki vezetővel, a curia által 3 évre kinevezett vezetőséggel és Mária életének valamely eseményére utaló saját elnevezéssel; a curiák (több praesidium vezetőtestülete, amely a rész-szervezetek vezetőségeiből tevődik össze), comitiumok (olyan curia, amely felügyeletet gyakorol más curiák fölött is), regiák (egy nagyobb földrajzi területnek a Concilium által kinevezett irányító testülete) és senatusok (egy ország légiós szervezeteinek irányító testülete) felett a legfőbb irányító, szabályalkotó és döntőbírói központi testület a concilium, melynek magját a dublini érsség rangidős curiájának tisztségviselői alkotják. Lelki vez-jét Íro. ppi kara nevezi ki. A tagság fokozatai: auxiliárius légiósok, adiutorok, praetoriánusok. A tagok hetenként találkoznak, közös ima után osztják el a feladatokat. A praesidiumok heti kötelező összejövetelein kívül több előírt ünnepe van a szervezeteknek (Acies, „közösségi ünnep”, kongresszus). - Székhelye: Dublin (Íro.). Kapcsolatot tart a →Nemzetközi Katolikus Szervezetek Konferenciájával. 1991: 150 tartománya volt a világ 74 országában. Különösen erős a ~ jelenléte a Fülöp-szk-en, Közép-Afrikában, D-Koreában és Brazíliában. Közel 10 milliós pártoló tagsága imáival támogatja a ~t. Mo-on a ~ 1989: alakult újjá, 2000. XI. 1: alakult meg a Regia Hungaria, 2001. III. 30: a m. Praesidium. Gyors bővülés után a magyar szervezet 2001. XII. 31: Regia Budapest (23 helyi és 1 kárpátaljai Praesidium), 2 hazai comitium: Nagybátony (Curia Pásztó, Curia Karancskeszi) ill. Szeged (Curia Kistelek, Curia Orosháza, Curia Makó, Curia Szentes), 7 önálló curia (Buda, Debrecen, Jászberény, Kiskunfélegyháza, Pécs, Sülysáp, Zalaegerszeg), össz. 127 praesidiummal, továbbá 3 m. nyelvű curia Erdélyben (Nagyvárad, Szatmár, Csikszereda) 34 praesidiummal. A magyar szervezetek a ~ bécsi Senátusához tartoznak, a horváto-i, szlovákiai, szlovéniai, romániai (bukaresti), és cseho-i szervezetekkel. - Közleménye negyedévente Maria Legionis (ang.), Mo-on 2001-től kéthavonta Mária Légió. N.D.

NCE VIII:616. - YIO 1991. I:RR4088:pp.1601. - LThK 1993. VI:745. - LMmKE 1994:72. - Új Mo. 1996. IX. 18. - Regina Legionis (Zeitschrift der Legion Mariens in Österreich) 2002:3. sz.