Magyar Katolikus Lexikon > M > Márffy


Márffy Oszkár (Bp., 1876. júl. 19.-1944 u.): nyelvész, egyetemi magántanár. - 1892-94: az esztergomi bencés gimn-ban, majd a Pázmáneumban tanult, a bpi tudegy-en lat-gör. szakos tanári okl-et szerzett, 1899: drált. 1902: a bpi VII. ker. István úti ált. főgimn., 1918-38: nyugdíjazásáig a bpi Berzsenyi Dániel Gimn. tanára. - 1930/31: áll. ösztöndíjas Olaszo-ban, a milánói Circolo Filologico meghívására 1 é. m. nyelv és irod. előadásokat tartott, 1931-37: Milánóban az Universitá Cattolica del Sacro Cuore bölcs. és irod. karának m. nyelv és irod. előadó tanára; a torinói egy. magyar lektora, a genovai kir. közgazd. és keresk. főisk-n 1 é. a m. nyelvtanf. tanára. 1937-44(is): a Tisza István Tudegy-en a m-ol. kulturális kapcsolatok tárgykör mtanára. 1934: kormányfőtan., 1938: tanügyi főtan. A Korvin Mátyás Irod. és Tud. Egyes. választmányi tagja. - M: Theokritos syntaxisa. Bp., 1899. (dissz.) - A 10 é. fasizmus kulturális alkotásai. Bp., 1932. - Palpiti del Cuore Magiaro nella sua letteratura. Torino-Palermo, 1933. - Breve grammatica della lingua Ungherese. Torino, 1934. - Rendszeres és módszeres ol-m. beszédgyakorlatok. Paolo Calabróval. Bp., 1939. 88

Szinnyei VIII:552. - Kalmár 1907:38; 1910:43. - Barthos-Csetri 1923:52. - Barthos-Csetri-Luttor 1930/31:61. - Jámbor 1936:65. - Balogh 1939:40. - Ker. m. közél. alm. III:672. - MTC 1944.